Geef bewoners keuzevrijheid: geen drie rolcontainers in de tuin

15-05-2019, 11:30 | Lezersnieuws | Jaqueline

De PvdA Beverwijk wil dat bewoners ervoor kunnen kiezen om geen drie rolcontainers in hun tuin te moeten plaatsen. Bij de uitrol van een extra bak voor Plastic, Metaal en Drankkartons, wil de PvdA dat bewoners de mogelijkheid krijgen om de bak voor restafval in te leveren. Dan zouden de bewoners toegang kunnen krijgen tot de twee dichtsbijzijnde ondergrondse containers voor restafval in hun buurt. Als die er zijn natuurlijk, want het college is niet van plan om extra containers op korte termijn bij te plaatsen.

De reden voor de motie, die de PvdA hiervoor gaat indienen is het blijven binnenkomen bij ons van vragen van inwoners. Zij vinden het te lang duren als de restafvalcontainers maar eens per vier weken wordt opgehaald. Het betreft vaak inwoners met kinderen in de luiers, of ouderen met incontinentiemateriaal. Dit gaat enorm stinken, vooral in de zomer. Dat is nu al het geval, nu de bakken nog eens per twee weken worden opgehaald, kun je nagaan hoe dat na vier weken is.

Verder is er bij veel gezinenn last van ruintegebrek. Tuintjes zijn soms maar erg klein een een derde rolcontainer voor afval legt dan wel een groot ruimtebeslag, wat de leefbaarheid niet ten goede komt. Een tuin is toch niet bedoeld om alleen maar te dienen voor het verzamelen van huishoudelijk afval? Het moet ook een fijne plek blijven, waar je kunt zitten en ontspannen.

Op eerdere vragen van de PvdA antwoordde de wethouder dat inwoners ook kunnen kiezen om de rolcontainers een stukje open te zetten tegen stankoverlast. Ook was volgens haar een goede oplossing om te kiezen voor wasbare luiers, die zijn "makkelijk en betaalbaar". De PvdA beschouwt deze antwoorden als totaal betuttelend en betweterig en wil blijven zoeken naar een echte oplossing.

Het wordt volgens de PvdA tijd dat het college de inwoners serieus neemt en keuzevrijheid biedt. Niet alleen argumenten opnoemen waarom iets niet kan, maar kijken hoe het wel kan., De PvdA hoopt in de gemeenteraad dan ook op brede steun voor deze motie. Een rolcontainer voor plastic: prima, maar geef dan wel de mogelijkheid om die voor restafval in te leveren. Het gebruiken van bestaande ondergrondse containers is een prima alternatief.