• Ali Bal staat op plek nummer 7 voor Code Oranje.

    Code Oranje

Ali Bal (Code Oranje): 'Hoogbouw nabij stationsgebied Beverwijk moet mogelijk zijn'

De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen op 20 maart (lokale) kandidaten aan het woord. Dit keer Ali Bal (30). Hij staat op nummer 7 voor Code Oranje. 

"Code Oranje consulteert en betrekt de samenleving op verschillende manier bij de oordeels- en besluitvorming, dit maakt de 'onzichtbare' provincie zichtbaar. De provincie gaat onder andere over verkeer. Binnenkort wordt een beslissing genomen over de A8-A9-verbinding. Dit moet transparanter (geen geheime notulen) en in samenspraak met onder anderen de bewoners van Broekpolder."

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Veel jongeren kunnen bijvoorbeeld geen woning bemachtigen in hun eigen dorp. Moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

Woningen zijn hard nodig, het woningaanbod moet beter aansluiten op de vraag! De provincie is momenteel nogal rigide in het sturen van woningbouwproductie. Code Oranje geeft gemeenten meer zeggenschap en maakt hoogbouw binnen bebouwde gebieden en nabij vervoersknooppunten, zoals stationsgebied Beverwijk, mogelijk. Groene buitengebieden blijven hiermee behouden.

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio?

Code Oranje gaat inzetten op spreiding van toeristen naar draagvlak. Dit in samenwerking met inwoners/ondernemers, gemeenten en andere provincies. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden binnen de IJmond-regio. Inzetten op eigen identiteit en betere ov-verbindingen is hierbij belangrijk.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

Code Oranje zet in op een praktische mix van wegen, openbaar vervoer en goede bereikbaarheid per fiets en gelijke kansen voor iedereen. Om ervoor te zorgen dat alle bewoners gelijke kansen hebben, is het belangrijk dat alle Noord-Hollanders een goede aansluiting op het openbaar vervoer hebben, ook dorpen als Wijk aan Zee!

Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij. Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren? 

Code Oranje belegt binnenkort in Hollands Kroon een leerbijeenkomst, met natuurbeheerders en agrarische ondernemers (die willen omschakelen naar duurzamere vormen van voedselproductie) en anderen. Mooie aanpak! Er is zoveel kennis aanwezig. Provincie dient ondernemers te faciliteren in hun initiatieven.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op (en communicatie over cq inspraakmogelijkheden bij) het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen? 

Jazeker, bewoners worden structureel te weinig gehoor en als lastig beschouwd. Betrek ze, neem ze serieus en wat blijkt? Ze hebben kennis en kunde en komen met constructieve ideeën en suggesties.

Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen (zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond)? 

Bedrijven als Tata Steel zijn economische motoren en dat kan zo blijven wanneer ze blijven innoveren. Liefst vrijwillig, maar zo nodig onder stevige druk/verplichtingen. Betrek actief de omwonende bij de maatregelen, laat ze meekijken en meedenken. Dat wekt vertrouwen en zorgt voor concreet resultaat: een balans tussen menselijke maat en economische activiteiten.

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel 'horizonvervuiling' is acceptabel?

Code Oranje zet zich in voor een energietransitie van onderop. Wij kijken hierbij lokaal naar de meest passende aanpak en draagvlak bij de inwoners. Samen met omwonenden moet worden gewaakt dat het landschap niet te veel aangetast wordt door het plaatsen van windmolens en zonneweides, onbenutte daken hebben de voorkeur.