• www.pixabay.com

Alkmaarseweg/Rijksstaatweg als proef deels dicht voor auto's

BEVERWIJK/HEEMSKERK Na de zomervakantie wordt de Alkmaarseweg/Rijksstraatweg afgesloten voor autoverkeer ter hoogte van Rijksstraatweg 2-12. Het gaat om een proef van vier maanden. Autoverkeer kan via de Binnenduinrandweg rijden. Fietsverkeer en voetgangers hebben geen hinder van de afsluiting.

Op de Alkmaarseweg en de Rijksstraatweg, tussen de Binnenduinrandweg en de Plesmanweg, wordt te hard gereden. De bedoeling van de afsluiting is dat de snelheid op dit deel van de Alkmaarseweg en de Rijksstraatweg omlaag gaat, dat er minder autoverkeer is en dat de veiligheid en de oversteekbaarheid van de Alkmaarseweg-noord en de Rijksstraatweg ter hoogte van de Maerten van Heemskerckstraat verbetert.
Na klachten van aan- en omwonenden over verkeersoverlast op dit deel van de Alkmaarseweg/Rijksstraatweg hebben de gemeenten Beverwijk en Heemskerk een bewonersenquête gehouden. Gekozen kon worden uit 1) aanvullende snelheidsremmende maatregelen of 2) een afsluiting voor doorgaand verkeer per auto. In totaal zijn er 207 reacties ontvangen: 120 uit Beverwijk en 87 uit Heemskerk. Uit de enquête is geen grote meerderheid gekomen. Maar de voorkeur van beide gemeenten gaat uit naar een proef met variant 2.
Zowel vóór als tijdens de proef worden metingen uitgevoerd. Deze metingen geven informatie over de drukte van het verkeer en de snelheid vóór en tijdens de proef. Ook aan- en omwonenden en belanghebbenden worden gevraagd naar hun ervaringen.Daarnaast wordt onderzocht welke gevolgen de afsluiting heeft op de omliggende wegen. De uitslag van de metingen is belangrijk voor het besluit hoe verder te gaan na de proef.

TIJDELIJKE MAATREGELEN Voor de proef zullen enkele tijdelijke maatregelen worden genomen. Zo wordt er een obstakel geplaatst op de rijbaan Rijksstraatweg 2-12. Ook komt er een neerklapbare paal naast dit obstakel voor doorgang voertuigen nood- en hulpdiensten. Er wordt ook een keergelegenheid Rijksstraatweg voor auto's gecreëerd en het afslagverbod auto's op kruispunt Plesmanweg-Alkmaarseweg wordt tijdelijk opgeheven. De verkeersborden zullen worden aangepast aan de nieuwe (tijdelijke) situatie.