• www.pixabay.com

Beverwijk gaat voor afvaldumpvrij: opruimteam de wijken in

BEVERWIJK Wethouder Hanneke Niele heeft donderdag 8 november het startsein voor het project Beverwijk Afvaldumpvrij. Van november tot en met april zet de gemeente, samen met haar partners HVC, WOONopMAAT en PreWonen, diverse acties in om de dumpingen naast ondergrondse containers in Beverwijk uit te bannen. Schone containerplekken zorgen voor een prettig straatbeeld, straten waarin je graag thuiskomt.

OPRUIMTEAM Iedere week, van maandag tot en met zaterdag, gaat een opruimteam - bestaande uit HVC-medewerkers, handhavers en afvalcoaches - de wijken in om gedumpt afval op te ruimen.

De HVC medewerkers ruimten het gedumpt afval op, de handhavers sporen degenen die dumpen op en delen boetes uit en de afvalcoaches geven informatie aan bewoners over de manier van afval aanbieden. Door het opruimen beloont de gemeente de mensen die afval netjes wegbrengen met een schone straat. Degenen die dumpen lopen de kans een boete te krijgen.


Naast de opruimactie gaat de gemeente in samenwerking met HVC, WOONopMAAT en PreWonen onderzoeken of er containers zijn die verplaatst moeten worden naar minder anonieme plekken. Ook wordt bekeken of er containers zijn waar een plantvak bij kan. Het tegelplateau rondom de container wordt daardoor kleiner en de ruimte om te dumpen ook.

En natuurlijk gaat de gemeente in gesprek met bewoners over de wensen en ideeën die zij hebben om afvaldumpingen te kunnen verminderen.

In oktober is een nulmeting gedaan, zodat duidelijk is hoeveel er aan dumpingen naast de containers is. Er is een lijst met circa 40 hotspots opgesteld. Dat zijn de containers waar vaak afval naast staat. De maanden november 2018 tot en met april 2019 zijn proefmaanden waarin alle acties ingezet worden.

EVALUATIE Rond september 2019 beslist de gemeenteraad op basis van een evaluatie over een mogelijk vervolg.