• De Boomoogster deze week in actie bij het verwijderen van een dennenbos aan de Van Oldenborghweg.

    Alex van der Leest

Boomzorgen PWN & publiek

HEEMSKERK/CASTRICUM "We zijn nog een laatste aan het weghalen en dan zijn we er voorlopig mee klaar", aldus Niels Hogeweg (PWN). Hij gaf afgelopen week uitgebreide presentaties over het natuurbeheer in het Noordhollands Duinreservaat; dinsdag in Fase Fier in Castricum en donderdag in een volle raadszaal in het Heemskerkse gemeentehuis.

Alex van der Leest

EEN LAATSTE Deze week vindt kap plaats aan de Van Oldenborghweg (Bakkum/Egmond, zie foto). Jade Hurkmans (PWN): "Dat is aangeplant dennenbos, zwarte dennen van ongeveer 70 jaar. De biodiversiteit van planten en dieren is daar zeer laag en het is aangetast door zomerse zoutstormen en honingzwam. Uiteindelijk zal het bos dan ook vanzelf afsterven. Niets doen is ook slecht voor het achtergelegen Europees beschermde open duin. Dat miste juist de invloed van de zeewind doordat het bos als windscherm fungeert."

ONGERUST Vooral in Heemskerk klonk donderdag vanuit het publiek veel bezorgdheid: "Je schrok je soms rot als je in de duinen kwam. De dennen moeten blijven: een leuke aanblik, ze ruiken heerlijk en het is het enige wat groen is in de winter." Hogeweg: "We hebben geen hetze tegen de dennen. De dennen blijven in de duinen." Wel legt de PWN-man uit dat de dennenbossen oud zijn en het de voorkeur heeft die om te vormen naar 'natuurlijk bos', met meer biodiversiteit. Volgens PWN is sinds 2009 1% bos weggehaald. Volgens actiegroep 'Stop Bomenkap Noordhollands Duinreservaat' ligt dat hoger: 2,5%, en de actiegroep is er ongerust op dat het daarbij blijft.

INSPRAAK Fel is het publiek over het gemis aan duidelijke inspraak mogelijkheden voor de inwoners. "We worden pas achteraf geïnformeerd als er al over besloten is." Dat is iets wat de Provincie zich moet aantrekken, want die is daarvoor verantwoordelijk. In Heemskerk waren vertegenwoordigers van gemeente, provincie en PWN aanwezig om uitgebreid met de aanwezigen van gedachten te wisselen.

VERTROUWEN Ook zijn er Castricummers ongerust over de aanpak van PWN. Dat lijkt niet voor de politiek te gelden. GroenLinks liet weten zich door de PWN te hebben laten overtuigen. Net als De VrijeLijst; raadslid Bärbel Böhling: "De dennen waar het om gaat horen van nature niet in dat gebied. Ze zijn ooit voor voor houtproductie en werkverschaffing aangeplant. De PWN gaat met expertise te werk om de ´oude´ natuurwaarden – de ecologisch bijzonder waardevolle grijze duinen – versneld te helpen herstellen." Ook Stichting Duinbehoud is positief, Adrie Lute: "We steunen het PWN-beleid. Natuurlijke ontwikkeling van duinen, herstel van beschadigde ecosystemen, meer diversiteit van flora en fauna, terugdringen van exoten en menselijke invloed. Meer gevarieerd en oorspronkelijk loofbos, inclusief een veelzijdiger en meer open binnenduinrand. Het rare resultaat van vroeg-20e-eeuwse landbouwexperimenten verwijderen."

PAS Recent ontvangt PWN veel rijkssubsidie vanuit het PAS (Programma Aanpak Stikstof) voor het natuurbeheer. Dat is omdat de natuurlijke duinvegetatie veel last heeft van overbemesting door neerslag ('depositie') van stikstofverbindingen. Die vervuiling komt vooral van scheepvaart en vliegverkeer en is ver boven de toelaatbare normen. Ook die uitstoot wil het PAS aanpakken, maar dat lukt onvoldoende. Coen Verstand (Provincie): "De stikstofuitstoot blijft te hoog en mag niet hoger. Dus komt er in Noord-Holland geen ruimte voor nieuwe economische activiteiten." Dat laatste was eigenlijk een belangrijk PAS doel. Dit alles wordt betwijfeld door onder andere Dik Pruis (Stop Bomenkap): "Door de PWN-maatregelen – het verwijderen en verplaatsen van stikstof naar buiten het gebied – worden er wel degelijk nieuwe milieuvergunningen (met bijbehorende luchtvervuiling) uitgegeven. Daarom wordt het PAS nu aangevochten bij het Europees hof!"