• Michael van Praag en het voltallige bestuur van De Kennemers met de door de KNVB ges honken oranje jubileumvlag.

    Mark Mul
  • KNVB-man Van Praag: - Veel verenigingen maken de 100 jaar niet vol - .

    Mark Mul

Brede waardering voor jubilaris

BEVERWIJK Voetbalvereniging De Kennemers heeft het honderdjarig jubileum met een receptie afgesloten. Diverse sprekers uit de Beverwijkse gemeenschap spraken hun waardering uit voor de wijze waarop de vereniging zich in deze periode manifesteerde. Een mooi slot van het jubileum van 100 jaar De Kennemers.

De Kennemers is van en voor iedereen, dat zit nu eenmaal in ons DNA. Iedereen is welkom en daar ben ik als voorzitter erg trots op. Ik hoop dan ook dat dit nog lang zo blijft, want die rol willen wij graag blijven spelen". De scheidende voorzitter Marcel Herwegh opende met deze woorden de afsluitende receptie, eind december, ter gelegenheid van het honderdjarige jubileum van voetbalvereniging De Kennemers.

Door Kees Bruin

MARCEL HERWEGH "De vele activiteiten die zijn georganiseerd, met alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Het maakt mij een trotse voorzitter. De Kennemers is meer dan een voetbalclub, het is een stukje van de samenleving in Beverwijk. Als je op de woensdag- of vrijdagmiddag op ons complex bent, zie je precies wat ik hiermee bedoel. Het gonst dan van de activiteiten, er zijn dan heel veel kinderen fysiek bezig en dat is erg veel is waard."

MICHAEL VAN PRAAG Namens de KNVB gaf voorzitter Micheal van Praag acte de presence. "De KNVB komt altijd bij de 100 jarigen op bezoek, dat vinden wij essentieel als bond en daar staan wij voor."

De preses van de voetbalbond heeft een duidelijke verklaring voor de vele clubs die nu en de komende jaren hun jubileum vieren. "Het einde van de eerste wereldoorlog bracht de mensen dichter bij elkaar en men wilde na die nare tijd vooral veel in verenigingsband doen. Dus er zijn toen veel clubs opgericht. Echter, lang niet al die clubs bestaan nu nog. Als ik zie hoeveel clubs er vanaf mijn zestiende levensjaar, toen ik als scheidsrechter begon, zijn gestopt of gefuseerd, dan bewijst dit eens te meer, dat hier in al die jaren een grote prestatie is geleverd."

ORANJE JUBILEUMVLAG Als blijk van waardering reikte de KNVB voorzitter een voorzittershamer en een fraaie oranje jubileumvlag uit aan voorzitter Marcel Herwegh.

DE BUREN Namens de buren van De Kennemers namen Marc van de Ven, voorzitter voetbalvereniging DEM en bestuurslid Menno Kluft van voetbalclub Beverwijk het woord.

De voorzitter van DEM roemde vooral het bestuur van De Kennemers. "Tijdens de vele gesprekken die er zijn geweest over de herinrichting van onze sportpark, heb ik het bestuur erg gewaardeerd voor hun bevlogen en onbaatzuchtige opstelling en het inzien van het grote belang. Ik hoop dat wij de samenwerking in de toekomst nog verder kunnen intensiveren met bijvoorbeeld gezamenlijke inkoopactiviteiten. Niet onbelangrijk was ook dat door de oprichting van De Kennemers en Beverwijk, enkele katholieke jongens werden geïnspireerd om onze vereniging op te richten, dat werd de geboorte van RKSV DES."

Namens Beverwijk memoreerde Menno Kluft, vooral de overeenkomsten tussen beide verenigingen. "Niet alleen organiseerden beide verenigingen nationaal bekende jeugdtoernooien. Daarnaast leverden beide verenigingen voetballers aan het betaalde voetbal, zoals Arthur Numan en Michel Doesburg van Beverwijk en Rafael van der Vaart en Dorus de Vries van de Kennemers. Tenslotte zijn er nogal wat mensen die tussen onze verenigingen zijn geswitcht."

ERE VOORZITTER KOSTER "Ik werd gevraagd door de toenmalige voorzitter in 1986, want De Kennemers zocht iemand die geen verstand had van voetbal en er ook eigenlijk niets mee te maken wilde hebben en die persoon bleek ik dus te zijn. Na lang wikken en wegen heb daar ja tegen gezegd. Mijn voornaamste taak was vooral om De Kennemers op sportief gebied een push te geven en dat is uiteindelijk gelukt. We zijn van de vijfde klasse successievelijk weer opgeklommen naar de tweede klasse met, dat is niet onbelangrijk, voornamelijk eigen kweek." aldus de oud wethouder, die aangaf nog wekelijks te genieten van het hoge niveau van de hoofdmacht.

BURGEMEESTER "Het voortbestaan van een vereniging wordt grotendeels bepaald door de vrijwilligers, ruim een kwart van het senioren bestand bij De Kennemers is vrijwilliger, dus wat dit betreft is de vereniging klaar voor het tweede decennium. Verenigingen als De Kennemers zijn feitelijk het hart van een gemeenschap zoals Beverwijk en dus van groot belang voor onze gemeente."

JUBILEUMBOEK Als eerste mocht de burgervader het fraaie jubileumboek met de titel " De geschiedenis van een eeuwling" in ontvangst nemen uit handen van archivaris Hans Wold. Waarna vervolgens door de burgemeester nog een tweetal exemplaren van het boek werden uitgereikt. De 94 jarige Henk van Dorp, reeds 87 jaar lid van de jubilaris en postuum de zoon en dochter van de onlangs overleden "Ome Daan van den Outenaar.", waren de trotse uitverkorenen.

JUBILEUMLOTERIJ Als klap op de vuurpijl maakte voorzitter Marcel Herwegh de winnaar bekend van de hoofdprijs van de jubileumloterij. De gelukkige winnares was dameslid Irene van der Kooi, wegens verplichtingen elders afwezig op deze avond, maar daarom niet minder gelukkig met deze fraaie prijs.