• De bewoners van de camping voeren al enkele jaren actie tegen het dreigende vertrek.

    archieffoto

Camping Aardenburg toch met alternatief 'gered'

WIJK AAN ZEE Camping Aardenburg is aangewezen als alternatieve bouwlocatie tijdens de raadvergadering van donderdagavond. Hierbij is tevens krachtig opdracht geven aan het college om te zoeken naar een nieuwe locatie voor de camping in het geval de grond nodig is voor woningbouw.

Hans Wagemaker

BESTEMMINGSPLAN AANVAARD Ondanks de bezwaren van een aantal partijen dat er nog actueel akoestisch onderzoek beschikbaar is en een gezondheidsonderzoek ook niet heeft plaatsgevonden is het nieuwe bestemmingsplan voor Wijk aan Zee voor de komende 20 jaar unaniem vastgesteld. Door middel van vijf amendementen en zeven moties zijn nog enkele minieme wijzigingen doorgevoerd. Een verzoek van VrijBeverwijk om het bestemmingsplan aan te houden tot de bovengenoemde onderzoeken zijn afgerond haalde geen meerderheid in de raad.

ALTERNATIEF Het grootste heikele punt tijdens de vergadering, camping Aardenburg, kwam steeds weer ter sprake. De fracties van VRIJ!, SamenBeverwik en Gemeentebelangen kwamen met een amendement om de recreatieve bestemming van het campingterrein te behouden. Helaas voor de kampeerders kreeg dit amendement geen raadsmeerderheid. Ook ten aanzien van camping Aardenburg is een motie ingediend door de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en GroenLinks. Deze motie roept wethouder Serge Ferraro om te onderzoeken of er een alternatieve locatie kan worden gevonden voor de huidige kampeerders desnoods buiten de grenzen van de gemeente Beverwijk. De motie is aangenomen dus de kampeerders kunnen met een gerust hart de toekomst tegemoet zien.

SOCIALE WONINGBOUW Door alle fracties in de raad; VVD, GroenLinks, D66,CDA. PvdA, Vrij!, SamenBeverwijk, DemocratenBeverwijk en Gemeentebelangen een motie ter stemming gebracht en uiteraard aanvaard "om het college op te dragen zich in te spannen voor de realisatie van een divers aanbod aan betaalbare woningen ook in de sociale sector in dit gebied". Dit is op zich gemakkelijk te realiseren doordat de grond eigendom is van de gemeente en de gemeente hier eisen aan kan stellen aan toekomstige ontwikkelaars.

GEZONDHEID Aan het eind van de vergadering kwam wethouder Erol (GroenLinks) aan het woord met antwoorden op vragen van mevrouw Kelly Uiterwijk (VRIJ!) over een door het college ontvangen brandbrief van de huisartsen Wijk aan Zee betreffende de gezondheid van de inwoners. Hij vond het niet vreemd dat de brief niet naar de raad is doorgestuurd omdat deze rechtstreeks aan het college was gericht en doorgestuurd naar de desbetreffende instelling. In dit geval de GGD.

Erol: "Wij zijn ons bewust van de informatieplicht naar de raad, maar er komen zoveel brieven binnen gericht aan het de burgemeester of portefeuillehouder binnen dat wij niet alle stukken kunnen delen met de raad."


ANTWOORDEN Het college zou er zich dinsdag, gisteren dus, over buigen, zo zegde burgemeester Smit de raad donderdagavond toe.