• Ondanks de groter renovatie van jaren geleden is het Sportfondsenbad niet ´toekomstbestendig´.

    Hans Blomvliet

Enquête over zwembaden

BEVERWIJK/HEEMSKERK Nog deze maand mogen Beverwijkers en Heemskerkers aangeven wat ze van het Sportfondsenbad en Waterakkers vinden en wat ze er in de toekomst mee willen. De enquête is onderdeel van de route die beide gemeentebesturen samen volgen om in het najaar een besluit te nemen over de vier mogelijkheden die er zijn.

VIER SCENARIO´S Dat is open houden van beide; sluiting van beide met nieuwbouw één gezamenlijk bad; sluiting Sportfondsenbad met uitbreiding Waterakkers; open houden Waterakkers met sluiting Sportfondsenbad en nieuwbouw in Beverwijk.

HOGE KOSTEN Al enige jaren is duidelijk dat er iets met de gemeentelijke zwembaden moet gebeuren, want ze zijn verouderd. Maar de lastige kwestie wordt al lang doorgeschoven. In januari is toch een begin gemaakt en zijn vier scenario´s vastgesteld. ¨Gezien de investeringen die nodig zijn, is nu het moment om de toekomst van beide zwembaden te onderzoeken¨, aldus de beide colleges. De enquête onder gebruikers en inwoners maakt deel uit van het onderzoek. Dat staat in het gisteren vastgestelde plan van aanpak.