• Eind maart 2014, enkele dan nieuw gekozen raadsleden worden geïnstalleerd door toenmalig burgemeester Van Leeuwen.

    Ronald Goedheer Fotografie

Er verdwijnt nogal wat kennis

BEVERWIJK Welke partijen er precies meedoen aan de komende verkiezingen in Beverwijk, en met welke kandidaten, is pas maandag 5 februari 17 uur bekend. Dan sluit landelijk de 'inschrijving'. Maar nu al valt er een balans op te maken en daaruit blijkt dat er flink wat verschuivingen zijn te verwachten in het gemeentehuis.

INGRIJPEND Meest opvallende in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is het opstappen van zowel de fractievoorzitter als de wethouder van D66. Bij de andere partijen blijven de meeste kopstukken zitten, hoewel bij de PvdA ook sprake is van een verschuiving. Maar bij de sociaaldemocraten in Beverwijk waagt wethouder Jacqueline Dorenbos zich aan een nieuwe ronde.

NIEUWKOMER Zowel Brigitte van den Berg (fractievoorzitter) als wethouder Tim de Rudder geven de pijp door en stoomt huidig raadslid Jacqueline Makbouli op naar de positie van lijsttrekker voor D66.

Bij de christendemocraten, die ook deel uitmaken van de huidige coalitie (evenals D66, PvdA ,GroenLinks) is er sprake van een duidelijke verschuiving. Niet onbekend in Beverwijk maar politiek gezien wel is nieuwkomer Teun-Jan Tabak, die pontificaal op de tweede plaats is geposteerd. Voor zich weet hij alleen lijsttrekker en huidig wethouder Cecilia van Weel-Niesten.

OPMERKELIJK Misschien niet zo opvallend maar toch op z'n minst opmerkelijk is de verschuiving van de huidige fractievoorzitter Paul Meiland naar plek vier. Op zich niet eens zo bijzonder, maar omdat het CDA vier jaar geleden met drie raadszetels genoegen moest nemen, toch het benoemen waard.

Nummer twee Marianne Hekman krijgt positie vijf toebedeeld, waarbij gevreesd moet worden voor haar tweede termijn. Raadslid Rob Toman lijkt verdwenen en staat niet eens meer op de lijst. Steunfractielid Hanneke Niele is nummer drie.

ERVARING Bij de huidige coalitiepartij GroenLinks, waar opnieuw zittend wethouder Haidar Erol (nr 1) en Kees Berghuis (nr 2) de politieke kar gaan trekken, verdwijnen Misha van Tol (op de lijst als nummer 8) en Marian Bras (niet op de nieuwe lijst).

Dit geldt ook voor Annet Gouma van de PvdA, die er al heel wat jaren op heeft zitten in de Beverwijkse gemeenteraad. Ook fractievoorzitter Sjoerd Krotjé en raadslid Henny Vreugdenhil zien we niet meer terug. Dit geldt overigens ook voor D66-er Yusuf Kink.

HERENIGING? Bij de VVD verdwijnt Ragman Kat en zoals bekend was Puck Witte al voor zichzelf (fractie Witte) aan de slag gegaan. Van laatstgenoemde is nog niet duidelijk of ze al dan niet doorgaat. Mogelijk volgt er een hereniging met voormalig wethouder Frans Koster, die binnen de nieuwe partij Vrij Beverwijk emplooi heeft weten te vinden. We zijn inmiddels aanbeland bij de oppositie, waar Gemeente Belangen qua aantal zetels inmiddels de grootste is geworden omdat mevrouw Witte haar zetel keurig volgens de regels mee heeft genomen om zelfstandig verder te gaan. Maar ook bij Gemeente Belangen verdwijnt een zittend raadslid. Anton Middelhoff stelt zich niet meer beschikbaar voor een volgende ronde.

POLITIEKE ERVARING Bij elkaar opgeteld verdwijnt er dus 'politieke ervaring' uit de gemeenteraad van Beverwijk. Vraag is hoe de nieuwkomers dit gaan opvangen of, een van de conclusies, gaat er een nieuwe politieke wind waaien in de ten noorden van het Noordzeekanaal gelegen stad? Dat mag verwacht worden nu twaalf raadsleden op een totaal van 27 niet terugkeren. De kans bestaat dat er nog meer uit de raad verdwijnen gezien de opkomst van twee nieuwe – Vrij Beverwijk en Samen Beverwijk – lokale politieke partijen. Of zij ook echt meedoen aan de verkiezingen van 14 maart, wordt dus over een kleine drie weken duidelijk.