• Eigenlijk moeten nachtvluchten worden beperkt die geen economische waarde hebben voor de IJmond.

Ernstige slaapverstoring in IJmond

IJMOND Ruim 1 op de 5 Uitgeesters ervaart hinder door nachtvluchten van en naar Schiphol; zo´n 22% in totaal. Bij 12% van de inwoners leidt de hinderbeleving tot ernstige slaapverstoring.

De cijfers komen voort uit de Gezondheidsmonitor die GGD Kennemerland onlangs presenteerde. Ook in de overige drie IJmondgemeenten wordt, in mindere mate, hinder ervaren van vliegverkeer in de nacht. Gemiddeld in de regio kwam beleving van ernstige geluidhinder door vliegverkeer voor bij 8% van de volwassen bevolking. Het landelijke gemiddelde ligt op 3%. Ernstige slaapverstoring door vliegverkeer werd in de regio gemiddeld door 4% van de ondervraagden gemeld. De hoge cijfers in Uitgeest vallen op. Niet alleen omdat Uitgeest in het buitengebied van Schiphol ligt, maar ook omdat in de hele regio Kennemerland alleen Haarlemmerliede & Spaarnwoude hoger scoorde met 27% ernstige geluidhinder en 15% ernstige slaapverstoring. "Dit bevestigt hoe belangrijk het is dat er aandacht komt voor nachtvluchten en de gevolgen ervan in onze regio", aldus wethouder Kloosterman van de gemeente Uitgeest.

 Acht gemeenten, waaronder Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Castricum en Uitgeest, stellen dat het aantal nachtvluchten omlaag moet. Onderzoeksgegevens uit onder meer de Gezondheidsmonitor onderbouwen dit. Belangrijk ook, aldus de Milieudienst IJmond die namens gemeenten Schiphol volgt, want uit eerder onderzoek van deze acht gemeenten bleek al dat het gemeten vliegtuiggeluid in de nacht hoger is. Hoger dan op grond van de berekeningen mag worden verwacht. Uit dat onderzoek bleek ook dat veel nachtvluchten vakantievluchten zijn.

WEINIG MEERWAARDE De regio pleit voor het schrappen van deze niet main-portgebonden nachtvluchten. Die zijn immers van weinig meerwaarde voor de regionale economie, aldus de Milieudienst. De acht gemeenten pleiten ook voor een breed opgezet kosten-batenonderzoek, om aan te geven tot hoever de nachtvluchten kunnen worden teruggebracht.

Op nationaal niveau zijn er vooral baten van de nachtvluchten maar een gemeente als Uitgeest ondervindt de negatieve gevolgen met slaapverstoring. Die moeten nu goed tegen elkaar worden afgewogen, zo stellen de acht voor aan Den Haag.

HINDER BLIJFT GELIJK Voor de vier IJmondgemeenten is hinder door Schiphol geen nieuw gegeven. Cijfers uit eerdere onderzoeken van de GGD Kennemerland tonen aan dat zowel ernstige geluidhinder door vliegverkeer, als ernstige slaapverstoring in de afgelopen jaren hetzelfde is gebleven.

ERVAREN HINDER Doel van de GGD-Gezondheidsmonitor was inzichtelijk te krijgen hoeveel mensen rond Schiphol hinder ervaren van vliegverkeer, hoeveel burgers slaapverstoring hebben en bezorgd zijn over de gezondheid vanwege vliegverkeer.

VOOR HET EERST Het is voor het eerst in de regio Kennemerland dat een dergelijk onderzoek is uitgevoerd. Ruim 40.000 volwassenen vanaf 19 jaar werden uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Zo'n 15.600 mensen hebben de vragenlijst ingevuld.