• Een beetje sneeuw houdt Jolanda van der Wal niet tegen om het plastic weg te brengen.

    Siem Weterings

Extra oranje afvalcontainer?!

Siem Weterings

BEVERWIJK Het is alweer anderhalf jaar geleden dat een aantal Wijkers, waaronder wethouder Dorenbos en medewerker van deze krant Siem Weterings hebben meegedaan aan de landelijke actie '100-100-100'. Het doel was om thuis zoveel mogelijk afval te scheiden. Beverwijker Siem blikt terug op (zijn) ervaringen en koppelt die aan het nieuwe, en bijgeschaafde, afvalplan dat de wethouder momenteel in de raad bespreekt.

''Omdat verreweg de meeste Beverwijkse deelnemers voor '100-100-100' ook al fanatiek hun afval scheidden, bleek de uitkomst na vele weken van bewuster scheiden toch teleurstellend. Beverwijk zat nog steeds op 300 kg restafval per jaar en dit moet drastisch omlaag.

Weet je wat, dachten de ambtenaren toen, we houden een enquête. Briljant idee! Je wist van te voren al dat er tig verschillende meningen zouden zijn. Zonde van de tijd dus.

Nu las ik een paar weken geleden in de krant naar aanleiding van een persbericht van de gemeente dat Beverwijkers best beter hun afval willen inzamelen en scheiden.

Natuurlijk, als ze er maar niets extra voor hoeven te doen. Je ziet nog steeds de overvolle restcontainers langs de weg staan en extra afval dat bij de ondergrondse containers wordt neer gepleurd.


NIEUW AFVALPLAN Deze maand praat de gemeenteraad er over en op 21 december dient dan een beslissing genomen te worden.

Ze hebben het over drie opties, maar eigenlijk zijn het er maar twee. Of een extra oranje rolcontainer voor plastic-, pak- en blikafval, de zogenaamde ppb-bak of we doen niets en laten het zo.

Dit laatste is een belachelijke optie. In het klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten de hoeveelheid restafval terugbrengen naar 100 kg in 2020 en dat gaat zeker NIET gebeuren als we de huidige situatie zo laten.

EERST UITPROBEREN De derde optie is trouwens om alleen de ppb-container in Wijk en Zee en Zwaansmeer te testen, maar dit is weer typisch zo'n uitstel-beslissing.

Gemeenteraad, neem nu eens eindelijk je verantwoordelijkheid! Daarvoor zijn jullie door ons gekozen. Niet om steeds maar enquêtes te houden, oeverloos te vergaderen, commissies op te richten die gaan onderzoeken, etc….


Neem de enige juiste beslissing; oranje containers en afvalpasjes. Anders komen we nooit verder.''