• Bij SHIP kan men alle informatie krijgen over het sluizencomplex en omliggende havens. Er is fraai uitzicht op het sluizencomplex.

    Willem Moojen

Fascinerend inkijkje

Pal naast de Noordersluis in IJmuiden op de plek waar voorheen een café en restaurant was gevestigd staat een opmerkelijk fel rood gebouw waar bezoekers informatie krijgen over de voortgang van de bouw van de nieuwe grootste zeesluis ter wereld, het sluizencomplex en havenbedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied.

De huidige Noordersluis, die stamt uit 1929 en op 29 april 1930 officieel in dienst werd gesteld door Koningin Wilhelmina, is 400 meter lang, 50 meter breed en 15 meter diep en eigenlijk te klein voor de steeds grotere zeeschepen. De sluis bereikt in 2029 het einde van haar technische levensduur.

JARENLANG DE GROOTSTE Jarenlang werd er gesteggeld over de komst van een nieuwe grotere zeesluis in IJmuiden met veel voor- en tegenstanders. Men ging er van uit dat de Noordersluis, die jarenlang gold als de grootste sluis ter wereld, tot in de lengte van dagen de grootste zeeschepen zou kunnen schutten. Maar door de enorme schaalvergroting in de scheepvaart, vooral de laatste 25 jaar, was de komst van een grotere sluis niet meer tegen te houden.

Het schutten van grote bulkcarriers en tankers kost veel tijd omdat de schepen zo breed zijn, dat ze maar net in de sluis passen. Er hoeft maar iets te gebeuren, zoals een aanvaring tegen een sluisdeur en de sluis is voor korte- of langere tijd gestremd tijdens het plaatsen van een nieuwe deur. Bij langdurige ernstige schade is het economische leed niet te overzien. Er zou een gigantische stagnatie optreden in het scheepvaartverkeer en grotere schepen zouden Amsterdam dan helemaal niet meer kunnen bereiken. Amsterdam en omliggende havens zijn voor groot gedeelte afhankelijk van vooral de Noordersluis, voor af- en aanvervoer van goederen over zee. Ongeveer 32,5 procent van de scheepvaart ( 11.777 geschutte schepen in 2016) maakt gebruik van deze sluis. Een belangrijk aspect daarbij is doorvoer naar het achterland. En reders deinzen er niet voor terug om voor andere havens te kiezen als hun schepen langdurige congestie oplopen.

SNEL TE KLEIN Bij de opening op 1 november 1876 van het Noordzeekanaal werd tegelijkertijd de 119 meter lange Zuidersluis in gebruik genomen. In 1872 was de 69 meter lange Kleine Sluis al gereedgekomen. De 225 meter lange Nieuwe Sluis, later Middensluis werd in 1896 in gebruik genomen. De sluizen waren bij indienststelling al snel te klein voor de immer groter wordende schepen. De scheepvaart ontwikkelde zich toen ook al veel sneller dan men had verwacht.

GROEN LICHT Minister Melanie Schulz van Haegen van Infrastructuur en Milieu maakte al op 22 juni 2012 bekend dat een nieuwe sluis haalbaar, betaalbaar en inpasbaar was. De bouw van de grootste zeesluis ter wereld is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam, provincie Noord-Holland en gemeente Velsen. De aanleg startte in januari 2016 en gerekend wordt dat de sluis eind 2019 in dienst wordt gesteld. Het kostenplaatje van de 500 meter lange, 70 meter brede en 18 meter diepe sluis is beraamd op 848 miljoen euro. De huidige sluis zou dan alleen nog gebruikt worden bij calamiteiten.

RUIM 30DUIZEND SHIP geeft bezoekers, sinds maart 2017 al 30.000, aan de hand van een grote maquette, film, video en foto's, informatie over de voortgang van de bouw van de nieuwe sluis en het sluizencomplex. Wist u dat er 290.000 kubieke meter beton wordt gebruikt, evenveel als 116 Olympische zwembaden en 25.000 ton bewapend staal, dat gelijk staat aan een gewicht van 63 jumbo jets. Dat de sluisdeuren 2400 ton wegen en dat er circa 70 vissoorten in het Noordzeekanaal voorkomen. Veel aandacht is er ook voor het havengebied wat strekt van Amsterdam tot aan de havens van IJmuiden en Tata Steel en de bedrijvigheid nu en in de toekomst in het Noordzeekanaalgebied. Ook wordt men geïnformeerd over producten van deze bedrijven. Tevens kan men kennis nemen van de beroepen in al haar facetten en jongeren en hun ouders/verzorgers informeren over de industrie gerelateerde scholing, opleidingen en beroepsmogelijkheden in de havenregio.

SHIP SHIP aan de Noordersluisweg is 7 dagen per week open van 10 tot 17.00 uur. Er is een restaurant, dakterras en voldoende parkeerruimte. Het is de bedoeling bezoekers de komende vijf jaar te informeren over het sluizencomplex en de havens en bedrijven die blijven door ontwikkelen. De grootste zeesluis ter wereld moet een trekpleister worden voor de regio IJmond. De toegang is gratis.