• pixabay.com

Fietsers lijken niet echt een probleem

BEVERWIJK Of de nieuwe regels 'fietsers te gast' in de Breestraat en zijstraten nu goed of slecht uitpakt weet het college nog niet, maar komend najaar wordt de nieuwe inrichting (pas) geëvalueerd.

Dat schrijft het college op vragen van de raadsfractie Vrij! Kelly Uiterwijk komt op voor diverse ondernemers die, sinds de nieuwe inrichting van het centrum in gebruik is genomen, klagen over de onveilige zijstraatjes omdat fietsers er weliswaar tegenwoordig door mogen fietsen, maar ze zich soms gevaarlijk gedragen. En daar hebben wandelaars en winkeliers last van. Het raadslid vroeg of het college er van op de hoogte is en wat men er aan gaat doen. Wel, voorlopig niets extra's. Want een ding is wel duidelijk: de gemeente heeft wel wat klachten gehad, maar calamiteiten zijn er niet geregistreerd. Bovendien zijn de plannen vooraf met iedereen besproken, en is er pas in het najaar evaluatie. Er is wel controle, maar niet 24/7.