• Zie voor de gehele fotoreportage rijkswaterstaat.nl

    Rijkswaterstaat

Fraaie fotoreportage over sluisbouw

VELSEN-NOORD Niemand komt er dichtbij, maar gelukkig maakt Rijkswaterstaat fotoreportages om de stand van zaken te tonen van dit mega/project. Dit gebouw bij voorbeeld is het Sluis Operatie Centrum, het bediengebouw. De buitengevel krijgt een grillige ribbelstructuur, waardoor het er straks uit ziet als een rots in de branding. Mede door de scheve voorover hellende constructie krijgen de bedienaars goed zicht op in- en uitvarende schepen.