• Muzikanten zetten het winnende gedicht dezelfde avond op muziek.

Gedichtendag in Beverwijk

Wie maakt de beste vertaling?

BEVERWIJK Als kind zing je Engelstalige liedjes luidkeels mee zonder de precieze betekenis te vatten. Pas later zet je de tekst om in eigen woorden en misschien, puur voor de lol, ook nog op rijm. Wat let je om dat nu, op volwassen leeftijd, nog eens te doen?

De organisatie van de Gedichtendag in Beverwijk roept namelijk iedereen op om zijn favoriete liedje in het Nederlands te vertalen. Als ware het een gedicht. De beste of origineelste vertaling inzending wordt 25 januari in café Camille ten gehore van publiek voorzien van een verse muzikale vertolking.

Die dag is het Nationale Gedichtendag. In het hele land wordt hierbij aangehaakt met dichterlijke bijeenkomsten, poëzievoordrachten, lezingen. Ook de IJmond doet traditiegetrouw mee. Stichting Kunst & Cultuur B'wijk geeft als altijd een eigen draai aan de Gedichtendag met een speciale dichters- en muziekavond. In voorgaande edities werden de inzendingen van de dichters door regionale muzikanten op muziek gezet. Nu gaat het anders. De oproep is nu je favoriete liedje in mooi of juist bonkig Nederlands te vertalen. Of te hertalen, te bewerken, er een eigen slinger aan te geven of ermee aan de loop te aan. Voel je vrij, maar zorg wel dat de melodie intact blijft.

Iedere inzender krijgt de gelegenheid op het podium zijn vertaalde lied voor te dragen. Het publiek krijgt eerst een deel van het originele lied te horen, waarna de vertalingen, zonder muziek, worden voorgedragen.

Uiteindelijk beslist het publiek bij stemming welke nummers de beste vertaling kregen. Die worden diezelfde avond ter plekke vertolkt door muzikant David van Aalderen en consorten. Inzenden voor 20 januari via jtz@xs4all.nl. Of op papier in de bus Groenelaan 15, Beverwijk. Aanvang de 25e in Camille 21 uur.