• De pont vaart dinsdag niet, tenzij de rechter maandagochtend anders beslist.

    Hans Blomvliet

Geen uitzondering voor pont tijdens OV staking

VELSEN-NOORD / IJMUIDEN Voorlopig vaart de pont over het Noordzeekanaal dinsdag niet. De vakbonden hebben het verzoek van de gemeente Velsen om niet mee te doen aan de landelijk OV-staking, en dus de pont gewoon te laten varen, naast zich neer gelegd. Dat hebben ze vanmorgen laten weten. Dat betekent ook dat de gemeente Velsen het kort geding maandagochtend laat doorgaan.

Daarin verzoekt Velsen, de de Haarlemse rechtbank, de staking van de 28e te voorkomen omdat het gemeentebestuur vindt dat grote groepen inwoners van Velsen, en omgeving, er aanzienlijke hinder van gaan ondervinden. Velsen respecteert het recht op staking en heeft er ook begrip voor, aldus het college, maar in het geval van de pont ligt het gecompliceerder. ¨In Velsen is sprake van een bijzondere verkeerssituatie, waarbij vervoer over de sluizen op dit moment onmogelijk is. Vervoer per veerpont is dan voor een grote groep inwoners essentieel  belang. Daarom vreest het college  voor maatschappelijk ontwrichting als de veerpont wordt betrokken bij de staking.¨

De vakbonden hebben gisteren, donderdag, overleg gehad met wethouder Bram Diepstraten, waarna men zich ging beraden over het Velsense verzoek. Daarin staat Velsen overigens niet alleen, men wordt gesteund door de gemeente Beverwijk, IJmond Bereikbaar en de Fietsersbond. Vanmorgen echter, lieten de bonden weten dat zij de argumenten, om de pont toch te laten varen, hebben gewogen, maar daar geen consequenties aan verbinden.