Goede stap voorwaarts

VELSEN-NOORD Het gaat best goed met de kerstactie voor de Velsennoordse opvang van zwerfkatten; die loopt nog een paar dagen tot komende maandag 15 januari. Er is ruim €4200 gestort, en dat is nog zonder de verdubbeling door de sponsor. Dat betekent o.a. dat de zieke Ravel (op de foto met vrijwilligster Manon) geholpen is. Bovendien kan begonnen worden met opknap van het oude binnen- en buitenverblijf. Marya Dekker bedankt de lezers van De Kennemer voor hun overgemaakte geld. De anonieme sponsor verhoogd elke gift met 50%. Dus bij het overmaken van €40, komt er €20 bovenop. Enige voorwaarde is dat de gift wordt gestort op NL85INGB0004761772 t.n.v. Stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden, o.v.v. ''Kerstactie'', en voor de 15e dus.

De Stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden is in 2004 officieel opgericht, en zet zich in voor verwilderde en verwaarloosde katten in het havengebied. In 1985 bekommerden een aantal vrouwen zich over de zwerfkatten. Vanuit de dierenambulance begonnen ze met het bijvoeren en (destijds nog mondjesmaat) castreren van de katten in de haven.

TAKEN De dierenambulance had echter andere taken dan de verzorging en opvang van katten. Uiteindelijk werd Stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden opgericht. De dieren worden door de vrijwilligers verzorgd en opgevangen. Het welzijn van de katten staat voorop. Het mooiste is, als een kat uiteindelijk een nieuw baasje vindt.

SAMENWERKING Er is een samenwerking met andere stichtingen, zoals Stichting Zwerfdieren in Alkmaar en de Dierenambulance Beverwijk. Er vindt ook uitwisseling plaats. Tamme katten worden bijvoorbeeld naar bevriende asielen gebracht. Asielen die beschikken over katten die weinig kans maken op een baasje brengen op hun beurt katten naar de stichting. De dieren zijn bijvoorbeeld onzindelijk of agressief.

VRIJWILLIGERS Ook nadat de Dierenambulance werd opgericht, bleef de stichting bestaan. Meer dan vierentwintig vrijwilligers zijn elke dag bezig met het opvangen en verzorgen van katten. Door weer en wind voeren de vrijwilligers de dieren in het havengebied, waarna de gewonde zwervers en vermiste katten worden gevangen. Vaak zijn de dieren gedumpt, verwaarloosd en ernstig gewond.

EERSTE UUR Voorzitter Marya Dekker is vrijwilliger van het eerste uur. Ze legt uit: 'We hebben geen enkele betaalde kracht. Er zijn verschillende functies, het zoals transport of administratief. We staan trouwens altijd te springen om mensen die willen schoonmaken'. Meer informatie is te vinden op de website zwerfkattenijmuiden.nl en facebook kattenbabbels.blogspot.com

VELSEN Doordat alle katten werden gecastreerd, was de situatie in het havengebied op een gegeven moment onder controle. De stichting zette zich vervolgens in voor katten in andere delen van Velsen. Door consequent castratiebeleid was er nauwelijks sprake van uitbreiding.

OPVANG Omdat veel organisaties zich niet verantwoordelijk voelden, werd in Velsen-Noord de opvang opgestart. De katten waren bijvoorbeeld te tam om op straat te leven, maar te verwilderd om bij mensen in huis te leven. De opvang van de stichting zit vol, met gedumpte huiskatten en gewonde zwerfkatten, maar ook 'uitgeprocedeerde' asielkatten vinden er een thuis.

LAATSTE KANS Ondanks de naam doet vermoeden, beperkt de stichting zich niet tot het havengebied van IJmuiden. Men is actief in meerdere gedeeltes van Velsen, zoals bij de volkstuinen in Velsen-Noord.

GELD ´Veel organisatie vinden dat dit soort situaties te veel geld kosten. Bij ons staat het welzijn van die dieren bovenaan. Dan kost het maar geld, maar iemand moet iets doen'. Inmiddels zet de stichting zich in voor honderdvijftig katten.

NIEUWE KANSEN Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen. Marya verklaart: 'Onze opvang probeert de omstandigheden zo optimaal mogelijk te creëren, maar daar is onderhoud voor nodig. Vanwege een vochtprobleem voorzien we problemen bij de oudere en zwakkere bewoners. Ook de havenkatten worden gestaag ouder en vragen meer zorg, en enkele schuilhokken zijn aan een opknapbeurt toe.

KOSTEN Iedere nieuwe kat kost minstens €150 aan castratie, vaccineren, chippen en parasietvrij maken. Daarnaast zijn de katten vaak ziek en hebben ze ernstige gebitsproblemen. We proberen altijd een plekje te maken voor nieuwe katten, maar onze opvangcapaciteiten en financiële middelen zijn beperkt. Dat moet veranderen'.

GOEDE VOORNEMEN Er is dus geld nodig om de opvang en verzorging van kansloze katten voort te kunnen zetten. Voor Marya is het bedenken van een goede voornemen voor 2018 geen lastige opgave. 'Als iedereen een beetje meer doet op vrijwillige basis, dan zouden we het zoveel leuker hebben. Dat bedoel ik in alle opzichten. Niet zoveel mauwen, maar de handen uit de mouwen steken!'