• Haydar Erol: " Hier ben ik op het strand van ons Wijk aan Zee. Het mooiste pareltje aan de Noordzeekust."

    Hans Wagemaker

GroenLinks blijft investeren in onze veelzijdige gemeente

BEVERWIJK Vandaag de laatste partij die meedoet in Beverwijk aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart; lijsttrekker Haydar Erol (59) van GroenLinks Beverwijk.

Hans Wagemaker

GEVLUCHT Haydar Erol is geboren in Ankara, Turkije, en heeft daar gewoond en gestudeerd tot en met de jaren 80. Erol: "Ik was student en werd politiek actief. In de begin jaren tachtig, vanwege de militaire staatsgreep ben ik gevlucht naar Griekenland." In Athene heeft hij een aantal jaren politicologie gestudeerd en ontmoette hij zijn huidige Nederlandse echtgenote. In 1987 is hij naar Nederland gekomen om samen te gaan wonen met zijn vrouw in Beverwijk: "Hier voelde ik mij meteen thuis en woon ik hier nog steeds met veel plezier met onze 2 dochters." Van 1991 tot 2010 heeft hij gewerkt bij het Centraal bureau voor de statistiek.

MILIEU BEWUST Vanaf de oprichting in 1990 werd Erol lid van GroenLinks. "De zorg voor onder andere het milieu, duurzaamheid en het sociale aspect spraken mij zeer aan. Ook binnen mijn gezin doen we zoveel mogelijk aan duurzaamheid en sociale bewustwording. Wij hebben ons energieverbruik verminderd van een 4-persoonsgezin naar een gezin van maximaal 2 personen Ik vond het belangrijk om mij ook voor deze aspecten in te zetten binnen de gemeente." Vanaf het moment van lidmaatschap is Erol in de partij actief en kwam hij in 1998 in de gemeenteraad. De laatste 8 jaar heeft hij als wethouder gefunctioneerd toen GroenLinks de verantwoordelijkheid nam om de gemeente te besturen, met in zijn portefeuille sociale zaken, Welzijn, sport, dierenwelzijn. Erol: "Dit zijn de zaken waar ik mij volledig in kan vinden. Heel belangrijk zijn uiteraard het milieu, maar ook de zorg en welzijn voor jong en oud en dierenwelzijn."

TERUGBLIK Erol: "GroenLinks heeft de afgelopen 8 jaar als coalitiepartij de verantwoordelijkheid genomen om de stad te besturen. Gedurende deze periode hebben we ons onder andere hard gemaakt voor: goede betaalbare zorg en welzijn voor jong en oud, passend onderwijs op allerlei niveaus, betere welzijn voor dieren, ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers en het sportbeleid waardoor onze inwoners op een laagdrempelige manier fit en actief kunnen blijven.

VOORUITZIEN De komende jaren wil GroenLinks blijven investeren in de veelzijdige gemeente, meldt Erol. Hoe? Volgens Erol zal dit gebeuren via drie belangrijke lijnen. "Iedereen doet mee in de samenleving. Hetzij door middel van betaald werk, hetzij door sociaal culturele activiteiten. Daarnaast blijven we werken aan een duurzame en groene stad zodat alle generaties, jong en oud, gezond kunnen blijven wonen en leven. Het laatste maar allerbelangrijkste punt is dat inwoners vanaf het begin betrokken worden bij gemeentelijke plannen. Door middel van themabijeenkomsten krijgt iedereen de ruimte om hun ideeën in te brengen en ter discussie te stellen." Aldus de lijsttrekker van GroenLinks.

PAREL AAN DE NOORDZEE Volgens Erol is Wijk aan Zee het mooiste dorp van de kust. "Het gemoedelijke en de betrokkenheid van de inwoners is groot mede door een goed functionerende dorpsraad. Laten we dit zo houden en blijven investeren in ons mooie dorp." De samenwerking binnen de IJmond gemeenten vindt hij uitstekend en heel veel zaken zijn prima regionaal geregeld, wat ook Beverwijk ten goede komt: "Een fusie is geen doel; alleen als de inwoners er beter van worden kunnen we er voor gaan. De komende 4 jaar wil ik mij weer graag als bestuurder inzetten om zaken af te maken of te vervolgen."