• Het omstreden perceel aan de Botter Acker, waar uiteindelijk acht woningen worden gebouwd.

    Kees Bruin

Heemskerk Lokaal zwalkt

Ongeloof rond Dossier Botter Acker

HEEMSKERK Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag, deden zich een paar opmerkelijke zaken voor in het Heemskerkse Raadhuis. Niet alleen werd er twee keer geschorst, daarnaast zorgde het plan Botter Acker weer voor de nodige onrust onder de diverse raadsfracties. De stemming over ´de verklaring van geen bedenkingen´ verliep nogal tumultueus en maakte dat Heemskerk Lokaal een nogal dubieuze rol vervulde.

Kees Bruin

BOTTER ACKER Een lastig dossier dat bij Kolenbrander van Heemskerk Lokaal voor een wat apart gevoel zorgde. "Ik hoop dat ik vanavond en engeltje op mijn schouder heb en geen bengeltje." Partijen waren vooral ontevreden over onvoldoende participatie van de omwonenden in het voortraject. Daarnaast bleek er in een later stadium ook nauwelijks ruimte voor aanpassingen te zijn.

AANTAL Een zwaarwegend onderdeel van het plan betrof het aantal woningen. Meerdere partijen gaven de voorkeur aan zeven woningen in plaats van de geprojecteerde acht. Wethouder De Vries gaf echter geen krimp vanwege de gevraagde vermindering en hield vast aan het oorspronkelijke projectplan. Daarbij waarschuwend voor grote vertragingen bij een negatief raadsbesluit.

SCHORSING Toen uit de diverse stemverklaringen bleek, dat de verklaring het niet zou gaan halen, vroeg VVD' er Bakker om een schorsing. Uiteindelijk leverde die interventie resultaat op en werd ´de verklaring van geen bedenkingen´ erdoor geloodst, voornamelijk vanwege de ommezwaai die coalitiepartner Heemskerk Lokaal maakte. PvdA-er Hes typeerde dat als volgt: "Dit is nu precies de reden waarom de politiek ongeloofwaardig overkomt."

HEEMSKERKPAS Een opvallende motie werd donderdagavond door José Grit van Heemskerk Lokaal en Ineke Jansen van Liberaal Heemskerk ingebracht. In navolging van andere Nederlandse gemeenten ligt er het voorstel om tot de invoering van een sociaal pas te komen. Het Heemskerkpas moet er zorgen dat mensen die recht hebben op sociale voorzieningen, dit pas automatisch ontvangen en kunnen gebruiken. Het voorstel kon op een brede steun van de raad rekenen en zal wegens tijdgebrek verder worden behandeld in de betreffende commissie.

VISIE TOLHEK In de visie Tolhek moet deze plek worden ingericht als hoogwaardige sportaccommodatie. Een mogelijk nogal forse toekomstige ingreep, waarbij ook het accommodatiebeleid en de omgevingsvisie een rol spelen. De meerderheid van de raad was er dan voorstander van om het geheel breder te trekken en onderdeel uit te laten maken van de omgevingsvisie. In het vierde kwartaal gaat er meer duidelijkheid komen.