• Volgend jaar bestaat de Mariaschool een eeuw.

    archief Historische Kring Heemskerk

HKH zoekt foto's en/of films

HEEMSKERK De Historische Kring Heemskerk is naarstig op zoek naar foto's, zo mogelijk ook filmmateriaal, van de Sint Mariaschool aan de A. Verherentstraat. Niet alleen uit de tijd dat het nog een katholieke meisjesschool was, maar ook uit later jaren, toen peuterspeelzaal Olleke Bolleke er gehuisvest was en de Kunstuitleen er onderdak vond. Zaterdag 6 juli is er open huis in de voormalige school en de HKH wil bezoekers een uitgebreide fotoreportage laten zien van de geschiedenis van het gebouw. De foto- en eventueel filmmaterialen waarnaar de HKH op zoek is, kan uit alle genoemde perioden dateren. De HKH-beeldbank bevat al foto's van de school, maar het is niet ondenkbaar dat er nog veel 'verborgen schatten' zijn. Met dat materiaal kan volgend jaar extra aandacht worden gegeven aan het 100-jarig bestaan van het imposante gebouw.
Wie foto- of filmmateriaal ter bewerking wil afstaan (het blijft uw eigendom) kan dat op
maandagmiddag of dinsdagavond langs brengen bij de HKH. Contact
opnemen kan ook: voorzitter@historischekringheemskerk.nl