• Hadewijch Spruitenburg wijst Priya Sivapalan de weg. Tekst en foto Jacco Tuijn

    Jacco Tuijn

Lezen en schrijven met Het Taalhuis IJmond

Het Taalhuis IJmond is een informatiepunt voor mensen die de Nederlandse taal (beter) willen leren spreken, lezen en schrijven of willen weten hoe en waar ze hun Nederlands kunnen verbeteren. In het Taalhuis is een afdeling speciaal bestemd voor anderstaligen en laaggeletterden. Wie zich op één van de Taalspreekuren meldt, treft daar Hadewijch Spruitenburg. Van oorsprong docente basisonderwijs en gaf ze in het verleden o.a. ook huiswerkbegeleiding. Momenteel is zij docente aan het NOVA-college Nt2 (Nederlands als 2e taal). Zij leert anderstaligen Nederlands. Tijdens het Taalspreekuur helpt Hadewijch mensen op weg die informatie zoeken over het leren van de Nederlandse taal. Ze weet van de hoed en de rand, kent de weg en wijst die ook graag aan anderen. Zij geeft bijvoorbeeld informatie over scholen en cursussen. Ze kent de leesgroepen waar samen met een vrijwilliger wordt gelezen, kent de taalscholen en weet van de voorleesmiddagen voor kleine kinderen. Voor zoekenden op taalgebied is Hadwijch dé gids. Hadewijch: "Via het UWV, IJmond Werkt of gemeente worden mensen doorverwezen naar het spreekuur. Ook via scholen en buurthuizen komen mensen met vragen over taalonderwijs op het Taalspreekuur terecht. Stichting Welzijn (Beverwijk) en Welschap (Heemskerk) weten ons ook te vinden. Soms melden ook vrijwilligers zich op het Taalspreekuur voor advies. Ik heb een hele leuke baan en de werkzaamheden zijn zeer divers." Hadewijch: "Onlangs had ik een cursiste, een niet piepjonge, Afghaanse dame op de inburgeringscursus. Ze heeft staatsexamen gedaan, deed vrijwilligerswerk en werkt nu in de zorg (niveau 1). Nu studeert zij voor niveau 2. Voor iemand die Nederlands wil leren is het lastig de weg te vinden. Oefenen wat je leert is heel belangrijk en pro-actief zijn, is dat zeker ook. "Ik ontmoette onlangs twee Syriërs. Ze gaan heel goed maar het is echt heel belangrijk dat ze contact maken en veel Nederlands praten. Over het algemeen zijn de nieuwe Nederlanders zeer gemotiveerd, zijn ze soms goed geschoold en willen ze graag aan het werk." Hadewijch raadt aan om taalmaatje of taalcoach te worden. "Dit levert je erg veel op. Je krijgt echt een andere kijk op mensen die hier komen. Stel je voor dat je ergens komt b.v. in Afghanistan. Wat zou dat voor jou betekenen? De taal leren is dan belangrijk en waar krijg je de hulp om de taal te leren?" Vrijwilligers kunnen zich overigens aanmelden bij Spa IJmond, bij Welschap of Welzijn. Er wordt aan huis of in groepen les gegeven, maar worden er nog taalmaatjes gezocht. Alle informatie kan ik geven." In de bibliotheek Heemskerk is elke maandag een Taalspreekuur van 15-17 uur en in die van Beverwijk elke dinsdag van 11-13 uur.