• Breestraat 1997, de officiële onthulling van het Joods monument.

    HGMK

Lezing over de Joodse gemeenschap in Beverwijk

BEVERWIJK Op donderdagavond 19 april zal, op uitnodiging van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland, de stadshistoricus Jan van der Linden een lezing verzorgen over de joodse gemeenschap in Beverwijk onder de titel "Verdwenen, maar niet vergeten". De avond begint om 20 uur (zaal open vanaf 19.30 u) in het Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a in Beverwijk. Entree is € 5,- maar leden van het HGMK hebben gratis toegang.

Voor het winkelcentrum Beverhof markeert een monument de plaats waar eens de voormalige synagoge heeft gestaan. Dit monument is hier in 1997 geplaatst ter herinnering aan de Beverwijkse joodse bevolking. Tijdens de 2e Wereldoorlog was het lot van de Beverwijkse joden hetzelfde als dat van alle joden in Nederland. Op 25 maart 1942 kregen ze het bevel om te verhuizen naar Amsterdam met de bekende noodlottige gevolgen. De synagoge was al in 1941 vernield en in 1963 uiteindelijk gesloopt om plaats te maken voor de Beverhof.

Het monument is samen met de naar Duinrust overgebrachte joodse graven het enige bewijs voor de joodse aanwezigheid in Beverwijk.