• Piet Diemeer.

Lezingen over de conservenindustrie

HEEMSKERK Water, Stoom en Stroom zijn drie belangrijke elementen in de ontwikkeling en de historie van de industrie in de IJmond. Water als levensader met het Noordzeekanaal, de haven van Beverwijk en IJmuiden.

Stoom als drijvende kracht voor machines en mensenhanden. En Stroom als impuls voor hoogwaardige technologie. Bronnen voor de ontwikkeling van een Nijvere IJmond.

Het Museum Kennemerland, Het Historisch Genootschap Midden Kennemerland en De Historische Kring Heemskerk geven daar van september 2017 t/m januari 2018 met verschillende activiteiten aandacht aan.

BLIK Naast de tentoonstelling BLIK in het Museum Kennemerland zijn de eerstvolgende activiteiten rond het thema stoom een drietal lezingen over de conservenindustrie in Beverwijk.

Overproductie in de tuinbouw in deze regio heeft geleid tot het opzetten van diverse conservenfabrieken in Beverwijk.

Van de tweede helft van de 19e eeuw tot halverwege de jaren 60 van de afgelopen eeuw zijn vele kleine en enkele grote fabrieken in Beverwijk actief geweest met het verduurzamen van groenten, fruit, vlees en vis.

NOODKEUKEN Gé Hofman, Piet Diemeer en John Rutte verzorgen een lezing met bijzonderheden en foto's over deze inmiddels uit Beverwijk verdwenen tak van industrie, waarbij zij ingaan op het ontstaan, de ontwikkeling en teloorgang van de conservenindustrie, de aanvoer en verwerking van aardbeien en groente vanuit het tuindersgebied en de rol van de conservenindustrie in de crisistijd en in de 2e wereldoorlog via de zogenaamde Centrale en Noodkeuken.

HISTORISCHE KRING De lezing wordt nog één keer gegeven, in Heemskerk, woensdag 8 november, aanvang 20 uur, bij de Historische Kring Heemskerk in hun pand aan de Kerklaan (nummer 1). Toegang kost €5, leden HKH gratis.