• De handtekeningen zijn gezet onder de samenwerking, nu is men aan de slag!

'Meerestein-Noord afvaldump vrij'

Uitproberen voor rest Beverwijk

BEVERWIJK In de wijk Meerestein-Noord staat regelmatig afval naast de ondergrondse containers. Het project Stop grofvuildump is gestart om dit te stoppen. Veel professionele organisaties werken mee om dit project te laten slagen: PreWonen, WOONopMAAT, HVC, Noppes, St. Welzijn, wijkagent, Sociaal Team, StreetRulez en de gemeente.

De organisaties en buurtbewoners kwamen 4 december bijeen in het Leger des Heils tijdens een informatie-diner-avond. Belangrijk onderdeel was de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst door de organisaties. Daarnaast hebben de Schoffelaars en andere actieve buurtbewoners een handtekening gezet op het handtekeningenbord. Hierdoor hebben zij zich verbonden met de actie.

"Het was een goede bijeenkomst. De partners konden elkaar goed vinden. De bewoners die er waren, waren enthousiast. Dit krijgt een mooi vervolg", aldus wethouder Jaqueline Dorenbos.

AFVALCOACHES Sinds maandag (11 december) kunnen bewoners van de wijk Meerestein-Noord afvalcoaches van HVC aan hun deur verwachten. De afvalcoaches gaan in gesprek met de buurtbewoners over het juist aanbieden van afval.

Van februari tot en met mei zetten de organisaties acties in om bewustwording rondom afval te creëren en de straten schoon te krijgen en te houden. Dit gebeurt zichtbaar in de wijk en samen met de inwoners. De bedoeling is om via acties de dumpingen permanent te verminderen. Bij alle acties spreken betrokken partijen vooraf af wie welke taken op zich neemt. Ook maken partijen afspraken over de nazorg, na afloop van de vier actiemaanden. Als de acties in Meerestein-Noord positief zijn, gaan de partijen kijken hoe de acties in andere wijken van Beverwijk overgenomen kunnen worden.