• Het festivalterrein van 100 Jaar Hoogovens van Tata. hier komt over 9 hectare, zo´n 7-8 voetbalvelden, de giga-transformator

    Hans Blomvliet

Mogelijk ´tiny forest´ in Beverwijk

BEVERWIJK De gemeente Beverwijk heeft zes mogelijke locaties in kaart gebracht waar misschien een zogeheten tiny forest aangelegd zou kunnen worden. Dat is een mini-parkje van zo´n 250m² groot, binnen de bebouwde kom, in de buurt van een school of kinderopvang.

Geen van de zes locaties ligt in Wijk aan Zee, want dat ligt in de duinen, en komt niet in aanmerking. Een tiny forest is een tamelijk nieuw wereldwijd initiatief, in navolging van tiny houses (kleine huisjes) om in steden meer groen te krijgen, en dan geen gras, maar een echt bos, zij het klein. Gemeenten kunnen er subsidie voor krijgen, maar dan moet het bos, bij voorbeeld, wel 10 jaar kunnen blijven staan, en de bomen moeten wel 30 meter hoog kunnen worden. Een tiny forest is geen aangeharkt park, want loof en kleine takken moeten er kunnen blijven liggen, een beetje rommelig.

Maar bij de gemeentelijke inventarisatie van de zes blijft het voorlopig, want Beverwijk kan verder niet voldoen aan nog meer subsidievoorwaarden. Daarin is onder meer sprake van minimaal drie serieuze locaties, waarbij dan ook ´sociale aspecten´ een belangrijke rol spelen. Dat wil onder meer zeggen dat er een initiatiefnemer moet zijn die het plan draagt (niet de gemeente dus) en er moet zorgvuldige afstemming met omwonenden zijn. Dat blijkt niet makkelijk te zijn. Dus werd er samenwerking gezocht met buurgemeente Heemskerk, Haarlem en zelfs Haarlemmermeer. Maar ook dan komt het niet van de grond. Dat alles schrijft het college in antwoord op recente raadsvragen van de fractie van SamenBeverwijk. 

Toch is een tiny forest voor Beverwijk niet geheel van de baan, want het is zeer goed mogelijk dat Tennet uitkomst biedt. Die netbeheerder is momenteel druk doende een giga-groot transformatorstation aan te leggen voor de nieuwe windmolenparken op de Noordzee. De uitgekozen locatie is voormalige grond van Tata, nabij de Zeeweg. Daar wordt 9 hectare bos gekapt, zo is het plan. En om het verdwijnen van dat groen (deels) te compenseren, is aan Tennet voorgesteld met het concept van tiny forest aan de slag te gaan.

Volgens de gemeente is dit voorstel positief door Tennet opgepakt en onderzoekt het bedrijf momenteel of het realiseerbaar is.