• Wethouder Niele struikelt niet over de inzameling van afval.

    Hans Wagemaker

Niele overleeft motie van wantrouwen

BEVERWIJK Op voorhand was al duidelijk dat de ingediende motie van wantrouwen tegen
wethouder Hanneke Niele, van de voltallige oppositie (PvdA, Vrij!, SamenBeverwijk,
Democraten Beverwijk en Gemeentebelangen) door de coalitiepartijen zou worden verworpen. Maar het signaal van de oppositie is duidelijk. 

Hans Wagemaker

EXTRA RAAD In een ingelaste raadsvergadering van dinsdagavond 28 mei is op verzoek van
verschillende coalitie raadsleden de behandeling naar voren gehaald van de motie van wantrouwen
die de oppositie vorige week donderdagavond in het vooruitzicht had gesteld voor de raadsvergadering van 27 juni. De periode
vinden zij te lang. "Wij zijn van mening dat dit niet kan wachten tot de vergadering van 27 juni.
Voor die tijd zijn er nog verschillende onderwerpen met betrekking tot de portefeuille van deze
wethouder te bespreken", aldus de betreffende raadsleden.


CAMERA De gemeenteraad is vorige week op het laatste moment in vertrouwen per mail
ingelicht over het niet werken van de camera bij de ondergrondse afvalcontainers op de hoek
Alkmaarseweg / Hoflanderweg. De fractievoorzitters, het zogenaamde Seniorenoverleg, besloten
daar later over door te praten. Maar wethouder Niele besloot toch de pers in te lichten in de hoop
dat men er niet over zou publiceren, maar dat pakte anders uit.


NIET HANDIG Na de toelichting van de verschillende partijen gaf Niele zelf toe dat zij niet erg
handig had gehandeld: "Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden. Sorry. Met de
kennis van nu valt een ander scenario te bedenken. De intentie was goed, de aanpak niet." De
coalitiepartijen gaven aan het de wethouder te vergeven en nog vertrouwen in Niele te hebben.

De oppositie vond dit echter in het geheel niet. Fractievoorzitter van Vrij!, Kelly Uiterwijk, die namens de hele oppositie
sprak, verkondigde dat dit niet de eerste blunder van de wethouder is. September vorig jaar is de
gemeenteraad al verkeerd geïnformeerd over handhaving bij afvaldumpingen en dat heeft ze later
niet rechtgezet, aldus Uiterwijk. De oppositie overwoog toen een motie van treurnis, maar heeft het er destijds bij
laten zitten vanwege de het net aangetreden zijn van de wethouder. "Dit had een waarschuwing
moeten zijn", aldus Uiterwijk. Vandaar dat de oppositie vorige week koos voor het zwaardere middel; de motie van wantrouwen. Wetende dat de coalitie het aannemen van de motie nooit zou toestaan, maar als duidelijk signaal naar de wethouder dat ze toch beter haar best moert doen.  

DUMMIES Zoals verwacht stonden coalitie en oppositie dinsdagavond, tijdens de ingelaste raadsvergadering, lijnrecht tegenover elkaar.
Pieter Heinink, fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij VVD, was zeer fel, en beschuldigde
de raadsleden van de onkunde en was bijzonder denigrerend. Hij verwoordde: "In de reeks
dummie-boekjes kan een nieuw boekje worden toegevoegd; 'Gemeentepolitiek voor dummies'. Als
dit uitkomt deel ik er wel een paar uit." Hij zei verder dat de oppositie gefrustreerd is en een stok
om mee te slaan zocht. Als het mogelijk was om raadsleden aan te pakken zag hij wel wat
mogelijkheden: "motie van onbenulligheid, - van achterbaksheid en van – onbeschoftheid." Hij
noemde wethouder Niele een toonbeeld van integriteit, openheid en transparantie.

Fractievoorzitter Kees Berghuis van GroenLinks noemde de vergaderingen van raad de komende drie jaar slechts
een formaliteit door de grote verdeeldheid veroorzaakt door de oppositiepartijen.
STEUN De voltallige coalitie heeft een meerderheid in de gemeenteraad en blijft volledig achter
CDA wethouder Niele staan. De motie van de oppositie had dus geen gevolgen voor Niele, omdat
de motie werd weggestemd door de coalitiepartijen.