• Burgemeester Martijn Smit tijdens de installatie van de nieuwe raad.

    raad beverwijk

Nieuwe raad, nu al ophef

BEVERWIJK Met een persoonlijke handdruk nam burgemeester Smit van Beverwijk van alle leden van de nieuwe gemeenteraad de eed of de belofte af en installeerde zo de raad voor de komende 4 jaar.

Hans Wagemaker

POLITIEKE SPELLETJES Smit begon de vergadering met de mededeling dat hij van wethouder Cecilia van Weel een ontslagbrief had ontvangen en het ontslagverzoek met onmiddellijke ingang had aanvaard. Daarna nam hij 26 raadsleden, één was afwezig, de belofte of de eed af na een inleidende toespraak waarin hij de raadsleden een verantwoordelijke, maar ingewikkelde taak hebben te vervullen in opdracht van de kiezer in hun nieuwe functie. Het belang van de inwoners en het algemeen belang van de gemeente moeten worden gediend. De raadsleden moeten dicht bij de burgers staan en zich niet bezig houden met het spelen van 'ondoorgrondelijke politieke spelletjes'. Ook de de raadsvergaderingen in de waren in de afgelopen jaren vaak veel te lang. Met nu negen fracties wordt het risico hiervan nog groter en wil Smit hier met de raad over in gesprek gaan.

COLLEGE VORMING Aan het eind van de vergadering maakte VVD-fractieleider Serge Ferraro bekend dat besloten is dat het nieuwe college een coalitie zal zijn van VVD, GroenLinks, D66 en CDA. Afgelopen vrijdag is er door de gemeenteraad een duiding gegeven op de verkiezingsuitslag. Tijdens die duiding is de afspraak gemaakt dat VVD samen met GroenLinks de gesprekken met andere partijen zouden starten.

BUITEN SPEL Dat de vier lokale partijen buitenspel komen te staan is in het verkeerde keelgat geschoten, zeker van de nieuwe lokalen zoals Samen Beverwijk. Lijsttrekker Ali Bal: "In het algemeen voelt de partij zich welkom binnen de gemeenteraad en het bestuur in het geheel. Wij vonden de installatie goed georganiseerd en het was een leuk moment om mee te maken. Wij zijn wel uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de VVD en GroenLinks. Dit gesprek duurde 30 min en verliep goed. Gisteren vernamen wij dat 75% van de huidige coalitie in takt blijft, met als nieuwkomer natuurlijk de VVD. Ook werd ons duidelijk dat de lokale partijen opnieuw buitenspel zijn gezet, ondanks hun forse aandeel van 33% van de uitgebrachte stemmen. Naar ons inziens had minimaal een lokale partij deel moeten nemen aan het nieuwe college. Ondanks interne problemen binnen het CDA is het duidelijk dat de landelijke partijen de macht in handen willen houden. Onze voorkeur ligt op het laten klinken van de mening van de inwoners van Beverwijk, wij zullen het college dan ook scherp in de gaten houden betreffende het beleid dat zij gaan voeren."

OPPOSITIE Ook Vrij! Beverwijk heeft gereageerd. Fractieleider Kelly Uiterwijk: "Wij zijn met een mooi aantal van twee zetels in de raad gekomen. Dat wij in de korte periode sinds de oprichting van 15 oktober al het vertrouwen van zoveel kiezers hebben mogen ontvangen maakt ons trots. Nu de beëdiging achter de rug is breekt er een periode aan waar we onze kiezers mogen gaan vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Wij zijn ook door de grootste partijen uitgenodigd voor een gesprek. Uiteindelijk hebben ze besloten om te gaan formeren met VVD, GL, D66 en CDA. Wij wensen ze veel wijsheid toe in de komende periode. Het ziet er naar uit dat we de komende vier jaar vanuit de oppositie gaan werken voor een mooier Beverwijk en Wijk aan Zee."

De onderhandelingen voor de nieuwe coalitie (dat is de oude plus de VVD) gaat deze dagen gewoon verder.