• CNV: - goede mix tussen wat we wilden en wat Tata kan - .

    Hans Blomvliet

Nieuwe twee-jarige CAO bij Tata

VELSEN-NOORD Na een lange onderhandelingsronde met de vakbonden FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP Tata Steel is er een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe CAO voor de circa 9 duizend Tata werknemers. Voor de komende twee jaar biedt het, aldus Tata "een goede balans tussen een aantrekkelijke werkgever zijn en recht doen aan de huidige omstandigheden en uitdagingen van het staalbedrijf in IJmuiden". Volgens de CNV is de "cao-resultaat goede mix tussen wat we wilden en wat Tata Steel kan". Ze leggen het de komende dagen voor aan de leden ter beoordeling.

De belangrijkste punten uit de nieuwe CAO:

Inkomen. Een structurele loonsverhoging van de CAO-lonen van 3,5% per 1 april 2019, 0,5% per 1 juli 2019, 2,5% per 1 mei 2020 en een eenmalige uitkering van 280 euro bruto per 1 oktober 2020.

Innovatie van werktijden. Innovatie van werktijden is een belangrijke pijler van het duurzame inzetbaarheidsbeleid van Tata Steel. Uit evaluatie van de proeven met flexibele werktijden blijkt duidelijk een positief effect op de beleving van medewerkers en leidinggevenden. Tata Steel en de vakbonden breiden de proeven met flexibele werktijden uit. Tevens wordt een proef gestart met zelfroosteren in de vijfploegendienst. Dit geeft medewerkers meer flexibiliteit en de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de eigen werktijden.

Jongeren en leerlingen. Tata Steel gaat 19-jarigen per 1 april 2019 van een jeugdschaal overzetten naar het salaris voor volwassenen. Tevens worden leerlingen vanaf 21 jaar beloond conform de schaal voor volwassenen. Dat levert hen een aanzienlijke salarisverbetering op. De huidige afspraken over de diplomabonus van 200 euro voor leerlingen van de bedrijfsschool die hun opleiding hebben afgerond en het toekennen van een (afgeleide) RAU-uitkering worden voortgezet.
 

CNV Vakmensen

Onderhandelaar Peter Böeseken van CNV Vakmensen is positief over de nieuwe cao waarin de lonen 6,5% stijgen. "We zien onze CNV-inbreng deels gerealiseerd worden in de nieuwe collectieve arbeidsvoorwaarden. Met alle uitdagingen waar Tata Steel voor staat de komende tijd is dit akkoord een goede mix tussen wat wij wilden en zij konden."

Het loon stijgt per april (deze maand dus) met 3,5% structureel; op 1 juli volgt nog eens 0,5 procent. Per 1 mei 2020 stijgen de lonen met 2,5%. De werknemers bij Tata Steel krijgen dat jaar tevens een eenmalige uitkering van 280 euro bruto. Dat staat gelijk aan 0,5% loonstijging.

 De inzet van CNV Vakmensen was hoog bij Tata. Peter Böeseken: "Het bedrijf in IJmuiden draait als een tierelier en is nog altijd een van de kroonjuwelen binnen het Tata-concern. Die gemotiveerde inzet van de werknemers wilde CNV Vakmensen ook vertaald zien in de werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. In de nieuwe cao is opnieuw ruimte gecreëerd voor vernieuwing van de werktijden. De proeven die daarmee zijn gedaan bleken zodanig succesvol dat ze worden geïmplementeerd en verder uitgebreid."

 Volgens Böeseken wordt binnen komen bij het concern als nieuwe werknemer ook aantrekkelijker gemaakt: "De loonstijgingen gelden ook voor jongeren en leerlingen. Bij behalen van hun diploma's kunnen ze bovendien rekenen op een bonus."