• Wethouder Haydar Erol gaf vandaag in het Sportfondsenbad het startsein voor deenquête, in aanwezigheid van Jos Dekker en José Danckaerts, respectievelijk manager en hoofdadministratie Sportfondsenbad Beverwijk.

    Gemeente Beverwijk

Online enquête over zwembaden Heemskerk en Beverwijk

BEVERWIJK / HEEMSKERK Gemeente Heemskerk en Beverwijk doen onderzoek naar
de opties voor een zwembadvoorziening. Vandaag start de online-enquête, waarin de
wensen voor en behoefte aan een zwembad worden gepeild. De enquête is te vinden op
beverwijk.nl en heemskerk.nl/zwembad en loopt tot 17 juni.

Bezoekers van het Sportfondsenbad en de Waterakkers kunnen de enquête ook ter plekke
op een laptop invullen. Onder de deelnemers aan de enquête worden cadeaubonnen en vrijkaartjes voor het
zwembad verloot.

Waarom onderzoek naar de zwembaden?
Het Sportfondsenbad in Beverwijk en De Waterakkers in Heemskerk zijn verouderde
zwembaden. Gezien de investeringen die nodig zijn, is nu het moment om de toekomst van
beide zwembaden te onderzoeken.
Beide colleges hebben op 22 januari hiervoor een bestuursopdracht vastgesteld. Hierin
is opdracht gegeven om vier scenario's te onderzoeken, waaronder een gezamenlijk zwembad.
1. In stand houden van zwembad Beverwijk en Heemskerk;
2. Sluiten zwembad Beverwijk en uitbreiden zwembad Heemskerk;
3. Sluiten zwembad Beverwijk, realisatie nieuw zwembad in Beverwijk en in stand houden zwembad Heemskerk
4. Sluiten zwembaden Beverwijk en Heemskerk en realiseren nieuw intergemeentelijk zwembad.

Doel van het onderzoek is om te komen tot een toekomstbestendig kwalitatief hoogwaardige
zwembadvoorziening voor beide gemeenten. Daarvoor doen we onderzoek onder de
verschillende doelgroepen/stakeholders.
De planning is dat de raden van Heemskerk en Beverwijk in oktober een afgewogen
keuze kunnen maken uit de vier scenario's, waarna het voor iedereen duidelijk is hoe de
toekomst van de zwembadvoorziening er voor Heemskerk en Beverwijk uitziet.