• Floor (r) en Merel Ruiter voor de spreekkamer waar hun vader Hans Ruiter zetelde.

    Ingeborg Baumann

Het is de 'dochters van de dokter' gelukt

HEEMSKERK ,,De vraag was niet òf we het wilden maar hòe. We wisten niet waar we 'nee' tegen zouden zeggen maar ook niet waar we 'ja' op hadden gezegd. We zijn het gewoon gaan doen.'' En het is gelukt. Ondanks het overlijden drie jaar geleden van dokter Ruiter bestaat de Heemskerkse Huisartsenpraktijk Ruiter nu 30 jaar.

Ingeborg Baumann

Op zo'n feestelijk uithangbord bij de balie van Huisartsenpraktijk Ruiter in Heemskerk staat met grote letters '30 jaar'. Heel bijzonder en zeker een jubileum om trots op te zijn, daar de spil van deze praktijk, Hans Ruiter, drie jaar geleden op slechts 59-jarige leeftijd overleed aan darmkanker. Terwijl hij ziek is van de chemo's poppen er ook twee goede plannen op. Het eerste idee is dat hij zijn praktijk niet hoeft te verkopen.

DOCHTERS En als directe gevolg van dit idee wordt Huisartsenpraktijk Ruiter nu, drie jaar later, geleid door Floor Ruiter (31) en Merel Ruiter (30). ,,Hij heeft ons gevraagd om de praktijk over te nemen. En het was geen kwestie of we het wilden doen maar meer hoe we het zouden doen. We wisten niet waar we 'nee' tegen zouden zeggen maar ook de consequenties van het 'ja' niet. We zijn het gewoon gaan doen.''
Merel was al wel wat ingewerkt in de praktijk, zij is sinds 2014 POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg) ofwel de 'huispsycholoog'. Toen zij startte was dokter Ruiter, zoals hij alom beter bekend staat, nog niet ziek. Floor heeft geen medische achtergrond en werkte als logistiek medewerker bij KPN. Zij heeft nu, samen met haar zusje, de verantwoording over het organisatorische gedeelte van de praktijk. ,,Ik had een baan die ik makkelijk op kon zeggen, kan goed organiseren en hij bood ons een heel bedrijf aan, dan aarzel je niet lang.''

BEGIN Het begin was absoluut niet makkelijk. ,,Maar we doken er in en gingen het gewoon doen.'' Er waren wisselingen in het team van huisartsen die inmiddels opgelost zijn en het team is nu stabiel en betrokken. Ook voor de patiënten was het moeilijk: ,,Er waren veel veranderingen en het vaste gezicht van de praktijk was weggevallen. Maar er waren ook heel veel loyale patiënten die wel vertrouwen hadden in de 'dochters van de dokter', die het knap vonden wat we hebben gedaan en doen. Maar juist dan moet je je waarmaken. En dat is gelukt. We hebben nu een fijne praktijk met vaste huisartsen. Dat hoopten de patiënten, dan kan er een band ontstaan. Overigens is dat niet vanzelfsprekend, er ligt heel veel druk op huisartsen, aan de ene kant door de veranderingen in de zorg en aan de andere kant ligt dat ook aan de verwachtingen van de mensen.''

DOEL Merel is afwisselend werkzaam als praktijkmanager en werkt twee dagen in de week als 'huispsycholoog'. ,,Ook daarin vindt een verandering plaats. Men gunt zichzelf bijvoorbeeld geen rouw, alles moet altijd maar doorgaan.'' Floor zegt: ,,Ik kon me geen betere constructie wensen, dit is niet zo maar een baan. Ons doel is dat we dit mooie bedrijf, deze fijne huisartsenpraktijk, willen voortzetten zoals onze vader dat zou hebben gewild. Dat willen we niet alleen voor hem maar zeker ook voor de patiënten. De huisartsen die hier werken hebben de instelling van vader ook overgenomen; alle patiënten persoonlijk kennen en zo goed mogelijke zorg bieden. Zo deed papa het en zo willen we het graag.''

TEAM Er bestaat veel interactie en wisselwerking binnen het team bij Huisartsenpraktijk Ruiter, er wordt echt samen gewerkt. Er staat ook niemand aan het 'hoofd' en de besluitvorming wordt gezamenlijk gedaan. De praktijkverpleegkundige Marijke Belder neemt de chronisch zieken en ouderenzorg op zich, zowel uit als thuis. De drie assistentes, Sanne, Esther en Vianne zijn vertrouwde gezichten voor de patiënten. De heer W. van Hout en mevrouw M. Bos Eijssen zijn de inmiddels vaste huisartsen die een band hebben opgebouwd met de mensen. Vanaf half september zal mevrouw K. de Weerd als vaste huisarts het team komen versterken. De artsen hebben allemaal vaste werkdagen zodat de patiënten weten waar ze aan toe zijn. Merel zegt: ,,Als er al een 'baas' aangewezen zou moeten worden is dat onze moeder Irene, die doet alle financiën, net als vroeger vanuit huis.''

IDEEËN Dokter Ruiter begon zijn huisartsenpraktijk in 1989 aan de Hondstong in Heemskerk. Eind jaren '90 werd er verhuisd naar de toen nieuwe wijk De Waterakkers. Hij kwam begin deze eeuw vaak in het nieuws omdat hij opkwam voor de rechten van huisartsen en was een van de initiatiefnemers van het Medisch Centrum Heemskerk waar Huisartsenpraktijk Ruiter is nu gevestigd. In 2015, op een nascholingscursus echografie voor blaas en nieren waar de artsen op elkaar oefenden, kwam aan het licht dat Hans Ruiter kanker aan de dikke darm met uitzaaiingen naar de lever had. Hij stopte na vier maanden met de chemo en nam het besluit te genieten van elke dag die hem nog gegeven was en leuke dingen te gaan doen met zijn gezin.

Tijdens een reis naar Tanzania voelde hij zich voor de eerste keer echt ziek en nam morfine. Hij kwam in die tijd op twee ideeën. Ten eerste dus dat de praktijk niet verkocht zou hoeven worden als zijn dochters die zouden voortzetten. Het tweede plan was geld in te zamelen voor de dagbehandeling van kanker in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Dit zou plaats moeten vinden in een gezellige huiskamer setting waar patiënten konden praten, lezen en de normale dingen konden doen in speciale chemostoelen in plaats van al die uren op bed te liggen. Helaas is hij zelf nog tijdens de inzamelingsactie overleden, maar zijn familie heeft zijn actie voortgezet en die stoelen zijn er gekomen.

TROTS Floor en Merel zijn opgegroeid met de praktijk van hun vader. ,,Hij is begonnen in de garage bij ons huis en we wisten niet beter. We speelden 'werkje' en namen de zogenaamde telefoon op met: 'Goedemiddag, u spreekt met Huisartsenpraktijk Ruiter', dus dat hebben we in ieder geval onder de knie. Pa zei: 'Probeer het nou gewoon, als het niet lukt kunnen jullie de praktijk alsnog verkopen.' Soms voelt het ook een beetje dubbel allemaal. We doen heel erg ons best om alles voor de patiënten zo goed mogelijk te laten verlopen maar mensen moeten wel begrijpen dat de zorg in al die jaren ontzettend veranderd is. Men is tegenwoordig gewend aan 24/7 bereikbaarheid en communicatie en dat is in de praktijk gewoon niet altijd haalbaar.'' Merel en Floor zijn er bescheiden onder maar één ding is zeker: hun vader, dokter Ruiter, zou trots op ze zijn. Correctie: ís trots.