• Kennemerleerlingen oriënteren zich bij technische bedrijven.

    Kennemer College

Kennemer College Techniek oriënteert zich bij bedrijven

BEVERWIJK / HEEMSKERK Tijdens de introductieweek van het nieuwe schooljaar hebben leerlingen van de techniekafdeling van het Kennemer College Beroepsgericht drie bedrijventerreinen bezocht. Met als doel zich te oriënteren op de technische bedrijven, kregen de leerlingen een foto-opdracht mee.

Op zowel De Trompet, De Houtwegen in Heemskerk als op De Pijp in Beverwijk werden foto's gemaakt van bedrijfspanden. De leerlingen moesten vervolgens proberen uit te zoeken welk technisch product of welke technische dienst er geleverd wordt. In het kader van Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) toonden het bedrijf GAMO, de Warmteservice en Het Ijzerhuis zich bereid om leerlingen binnen te laten en mee te werken aan de foto-opdracht. De opdracht 'ga op de foto met een remschijf' was een van de opdrachten die zodoende met goed gevolg werd afgerond.

Simon Bos, docent Nederlands: "De, door het warme weer en het fietsen, vermoeide leerlingen kregen drinken en ijs aangeboden. Ze konden op deze eerste leerzame dag weer ontspannen naar school terugkeren. Het Kennemer College Beroepsgericht wil bovengenoemde bedrijven hartelijk danken voor hun spontane medewerking."