• Twee meeuwen vechten om een zeester.

    Tekst + foto: Willem Moojen

Meeuw vooral pesterig tegen vijand

IJMOND De strijd wie er met een lekker hapje vandoor gaat kan soms heftig zijn tussen meeuwen. Op de foto zien we een zilvermeeuw en een jonge meeuw die beiden hun zinnen hebben gezet op een zeester.

De meeuw links is een zilvermeeuw (Larus argentatus) die dagelijks te zien is op de pieren van Velsen-Noord (Wijk aan Zee) en IJmuiden. De vogel kan 55 tot 66 centimeter groot worden, waarbij het mannetje aanzienlijk groter is dan het vrouwtje. De bruine meeuw rechts is een jong van een zilvermeeuw. De bruine kleur van het jong verandert langzaam in een volwassen verenkleed, wat wel vier jaar kan duren.

KOLONIES Meeuwen zijn typische zee- en kustvogels, maar zijn vaak ook op het land te vinden. Ze broeden in grote kolonies langs de kust op stranden, rotskusten, eilanden en zelfs op gebouwen en vuilnisbelten. In veel meeuwenkolonies tonen de beesten defensief pestgedrag, waarmee potentiële vijanden op afstand worden gehouden. De nacht wordt hoofdzakelijk doorgebracht op zee of op het water van havens, rivieren en plassen wat een veilige slaapplaats biedt. De vogel brengt meestal een schoor geluid voort, kan vreselijk krijsen maar heeft ook een repertoire 'anderen roepen'.

GRACIEUS De meeste voorkomende meeuwen aan de kust zoals de kokmeeuw, stormmeeuw en zilvermeeuw zijn carnivoor en eten zowel aas als levende prooien, vooral vis, kokkels, krabbetjes, mosselen en wormen. Maar net zo goed ook plantaardig voedsel en etensresten van wat mensen weggooien, veelal in steden en op andere plaatsen langs de kust, maar ook verder landinwaarts. Meeuwen eten soms in een keer zoveel, dat ze niet meer kunnen vliegen. Voor wie er op let is het een prachtig gezicht om meeuwen te zien vliegen. Gracieus met trage vleugelslagen en lange glij- en zeilvluchten.