• Om de aanleg van de nieuwe verbindingsweg met de A8 te compenseren komt er een landschapsplan. De aanzet daartoe is nu vastgesteld.

    Provincie Noord-Holland

Plan van aanpak voor landschap A8-A9

IJMOND / HAARLEM Gedeputeerde Staten hebben het plan van aanpak vastgesteld voor het landschapsplan voor de Stelling van Amsterdam en de nieuwe verbindingsweg A8-A9. Dat meldt de provincie.

De provincie Noord-Holland werkt, samen met haar partners, aan het versterken van de Stelling van Amsterdam en het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied tussen de A8 en de A9. Hiervoor stellen de partijen een landschapsplan op. Het plan van aanpak om te komen tot het landschapsplan is dinsdag vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS).

In mei 2018 concludeerde GS dat het Golfbaanalternatief de beste verbinding tussen de A8 en de A9 is om de UNESCO-waarden van de Stelling van Amsterdam te herstellen en de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Het landschapsplan onderzoekt de mogelijke herstelmaatregelen voor de Stelling van Amsterdam en vervolgens de inpassing van het Golfbaanalternatief in dat landschap.

Participatie

Van belang in het plan van aanpak is de participatie van betrokkenen. De provincie en haar partners vinden dat ook in deze fase bewoners en belangengroepen mee kunnen denken. Het participatietraject is daarom een belangrijk onderdeel in de aanbesteding voor het opstellen van het landschapsplan.

Samenwerking

De provincie maakt het landschapsplan samen met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Velsen en Uitgeest. Ook de gemeente Heemskerk en Rijkswaterstaat zijn nauw betrokken bij het project, evenals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Vervolg

In het eerste kwartaal van 2019 wordt via aanbesteding een landschapsarchitectenbureau ingehuurd. Dit bureau stelt in het tweede en derde kwartaal het landschapsplan op. Daarbij wordt de omgeving actief betrokken. Nadere informatie hierover volgt via de projectsite en de digitale nieuwsbrief. Eind 2019 volgt de besluitvorming in Provinciale Staten via een go/no go besluit. Vervolgens neemt ook de minister van OCW een go/no go beslissing.