• De hele dinsdag geen pont.

    Hans Blomvliet

Pont vaart morgen niet

VELSEN-NOORD In het kortgeding dat de gemeente Velsen vanmorgen heeft aangespannen tegen de bonden heeft de rechter, een helaas voor Velsen en haar inwoners én alle inwoners van de IJmond, negatieve uitspraak gedaan.

De rechter heeft de argumenten van de gemeente niet doorslaggevend gevonden en dat betekent dat de veerpont tussen Velsen en Velsen-Noord morgen, dinsdag 28 mei, niet vaart.

Volgens Velsen zijn de werkzaamheden aan de Zeesluis extra verzwarende omstandigheden. Het komt er op neer dat niemand zonder auto het kanaal kan oversteken. De veerpont in Velsen is essentieel voor het langzame verkeer - is daarom ook gratis - en Velsen kan ook geen alternatief inzetten in tegenstelling tot bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam. Deze argumenten werden gesteund door gemeente Beverwijk, IJmond Bereikbaar en de Fietsersbond.

Wethouder Diepstraten (mobiliteit) heeft tot op het laatste moment geprobeerd met de bonden in gesprek te blijven om te voorkomen dat partijen elkaar bij de rechter moesten treffen. De verwachting was bij de gemeente dat na overleg met de vakbond er tot een verlichting van de gevolgen voor Velsen kon worden gekomen. Diepstraten: ¨Wij hoopten op maatwerk en begrip van de bonden. Zoals ook de vakbonden maatwerk vragen bij het opstellen van een pensioenakkoord. De gemeente tekent hierbij nadrukkelijk aan het stakingsrecht als een groot goed te beschouwen. Dit recht echter hoefde het streven naar maatwerk, wat de gemeente betreft, niet in de weg te staan.¨

 Het (gedeeltelijk) uit de vaart halen van de pont heeft grote gevolgen voor werknemers en scholieren die dagelijks het kanaal oversteken. Wethouder Diepstraten; 'graag wil ik iedereen nog een keer oproepen om als je werk/beroep het toelaat zoveel mogelijk thuis te werken'.