• Jacqueline Dorenbos:" Trots op stationsplein, fietsenkelder en hardwerkende kleine ondernemers."

    Hans Wagemaker

PvdA: Samen de wijk in

Hans Wagemaker

BEVERWIJK In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, op 21 maart, deze keer aan het woord de lijsttrekker van de PvdA Beverwijk/Wijk aan Zee; Jacqueline Dorenbos.

ONRECHT Jacqueline Dorenbos (57) is geboren in Willemstad Noord-Brabant, maar sinds 1963 woonachtig in Beverwijk. Zij heeft Engels gestudeerd en is docent Nederlands geweest. Vanaf midden tachtiger jaren is zij lid van de PvdA, in de gemeenteraad gekomen in 1998 en sinds 2008 twee maal halverwege ingestroomd als wethouder van Beverwijk. "Deze periode heb ik volledig gefunctioneerd als wethouder. In de politiek wordt ik gedreven door mijn grote antipathie tegen onrecht, dit heb ik al van huis uit meegekregen. In de periode dat basisscholen moesten fuseren en actiegroepen daartegen acties voerden tegen de overheid kwam ik tot de conclusie wanneer je dingen wil veranderen je het beste zelf in de politiek kan gaan."

SAMENWERKING De PvdA Beverwijk heeft de huidige periode wat zaken kunnen bereiken ten behoeve van de inwoners. Dorenbos: "Onder andere de samenwerking in de IJmond is verder versterkt, de groenvoorziening in openbare ruimtes is verbeterd en er zijn meer speelvoorzieningen voor kinderen gerealiseerd, waaronder het Cruijff-court. Ik realiseer mij dat er in de komende raadsperiode en in de verdere nog veel werk te doen is op veel in gang gezette plannen zoals hiervoor genoemd en op het gebied van wonen, werken, veiligheid, bereikbaarheid van de IJmond en Beverwijk in het bijzonder." De PvdA vindt het ook belangrijk dat de voorzieningen die nu het centrum gevestigd zijn daar ook moeten blijven. "Bijvoorbeeld het Kennemer Theater kan beter op het Kerkplein blijven. Deze plek is centraal gelegen en biedt gelegenheid voor het houden van kleinschalige activiteiten, ook door aanwezigheid van cultureel café Camille. In Beverwijk hebben we niet de ruimte om bijvoorbeeld grote evenementen te organiseren. We moeten dan wel meer mogelijkheden zien te creëren voor het parkeren." De Kennemerlijn, de spoorlijn tussen Uitgeest en Haarlem, ziet de partij als een grote uitdaging. "Deze lijn is heel belangrijk voor de IJmond in het kader van bereikbaarheid. Het aantal intercity treinen was door NS teruggebracht tot 8 per dag, wij hebben met veel druk, ook van de ander IJmond gemeenten, 2 extra sneltreinen in de spits terug kunnen krijgen. Dit is voor mij een punt waar ik mij geheel voor blijf inzetten."

WIJKVOORZIENINGEN Inwoners moeten zich veilig en prettig voelen in hun buurt. Volgens Dorenbos is niet in alle wijken het geval. "Wij moeten ons blijven inzetten tegen criminaliteit, verloedering en vervuiling. Samen met de bewoners zullen wij initiatieven ontwikkelen om bovengenoemde zaken aan te pakken. Elk kandidaat raadslid krijgt één of meerdere wijken onder zijn of haar hoede waar zij zelf wonen om dit te bereiken. Ook na de verkiezingen van 21 maart blijven deze mensen aanspreekpunt voor de betreffende wijk." Verder voldoende woningaanbod huur en koop voor alle inkomensgroepen. Nieuwe woningen, startersvoorzieningen handhaven, niet gebruikte panden ombouwen naar woningen, vooral rond station (bijvoorbeeld Parallelweg) en aandacht voor jongerenhuisvesting. "In Wijk aan Zee moeten de bestaande voorzieningen worden behouden bijvoorbeeld door het bouwen van woningen op de schaal wat verantwoord is voor het dorp."

TOEKOMST De kandidatenlijst bestaat uit gedreven sociale mensen van verschillende leeftijden en van diverse achtergronden. "Ik ben er van overtuigd dat wij hele goede kandidaten hebben die de belangen van de inwoners van de hele gemeente zullen vertegenwoordigen. Hierdoor heb ik ook een motivatie om mij eventueel weer beschikbaar te stellen als wethouder."