• Jan-Paul van der Meij

PWN maakt duinen sterker

BEVERWIJK HEEMSKERK Duinbeheerder PWN start binnenkort met diverse werkzaamheden in het Noordhollands Duinreservaat. Dat werk, exotenbestrijding, plaggen en het aanleggen van zonnige boszomen, zijn nodig om de unieke en kenmerkende duinnatuur te behouden en de ecologische veerkracht van het gebied te versterken.

''Laten we de natuur haar gang gaan, dan verdwijnen er uiteindelijk plant- en diersoorten'', aldus PWN, die dat dus wil gaan voorkomen. De werkzaamheden worden in maart tijdelijk gestopt om ze na het broedseizoen op te pakken en af te ronden.

WATERZUIVERING Oorspronkelijk komen er in de duinen weinig voedingsstoffen voor. Dat is goed, want het open landschap en de voedselarme gronden van het duin zijn een eerste levensbehoefte voor veel zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten. Zij kunnen alleen in deze open duinen voorkomen en overleven. Door menselijk handelen (aanplant, ontwateren en luchtvervuiling) zijn de omstandigheden in het duin veranderd. De duinen groeien als het ware dicht. Het beheer van PWN is erop gericht om deze onnatuurlijke gevolgen zoveel mogelijk te vertragen en waar mogelijk zelfs te herstellen. Dit is ook belangrijk voor de waterzuiveringsfunctie van de duinen. PWN pompt het voorgezuiverde water in de duinen om bacteriën en virussen eruit te halen. Na 30 dagen wordt het weer opgepompt en aan de klanten geleverd. Door compactere begroeiing van soorten, die niet oorspronkelijk in het duin voorkomen (exoten als watercrassula) is infiltratie van water door de bodem moeizamer. Zorgvuldig natuurbeheer zorgt dus ook voor optimale waterzuivering in de duinen.

BEPERKTE OVERLAST PWN verwacht dat de overlast beperkt is, omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd in een periode dat er minder recreanten zijn in het duin en omdat de paden overal toegankelijk blijven. Tijdens de werkzaamheden kunnen bezoekers rijplaten en werkverkeer tegenkomen in het duin. Langs de Beverwijkerstraatweg in Castricum zijn de werkzaamheden zichtbaar voor het voorbijgaande verkeer. De wandelpaden die worden opgeknapt, zijn naar verwachting op korte termijn minder goed begaanbaar. Het nog losse zand kan door sneeuw- en regenval modderig worden. Dit is van korte duur.

HEEMSKERK

Tussen Heemskerk en Castricum wordt het bestaande begrazingsgebied uitgebreid met nieuw begrazingsgebied. In de duinen ter hoogte van Castricum en Heemskerk worden kleinere begrazingsvlakken omgevormd tot een eenheid. Dit jaar worden daar voorbereidingen voor getroffen. Het totale gebied dat begraasd wordt, bedraagt 1.041 hectare. Door meer ruimte te geven aan de Schotse hooglanders en de Exmoor pony's ontstaat een gezond en veerkrachtig, maar bovenal natuurlijk duinlandschap. Het nieuwe begrazingsgebied loopt zuidelijk van de zeeweg in Castricum over de Papenberg, langs Heemskerk, tot aan de duinen noordelijk van Wijk aan Zee. De meer westelijke duinen langs de kust en ook het zweefvliegveld en camping Geversduin vallen buiten het begrazingsgebied. In de nieuwe situatie blijven de toegangsregels van het duin van kracht en het netwerk van wandel- en fietspaden onveranderd.

BAKKUM Bij Bakkum worden in vallei Vogelwater worden invasieve exoten zorgvuldig verwijderd en in een aantal gevallen wordt ook de bovenste laag van de bodem afgegraven. Zo ontstaat er nieuwe ontwikkelruimte voor het Europees zeldzame grijze duin.

Aanleg zonnige boszomen: de nu harde bosovergangen langs de wandelpaden worden open gemaakt door het kappen van enkele randbomen. Zonlicht kan de bosbodem weer bereiken en struiken en kruiden maken een geleidelijke overgang van bos naar wandelpad. In deze zonnige boszomen krijgen bloeiende planten zoals wilde tijm, slangenkruid, wilde roos en bramen het zonlicht dat ze nodig hebben en vinden kleine zoogdieren en insecten voedsel en schuilgelegenheid. Ook leveren de boszomen belangrijke brandgangen op.

CASTRICUM In Castricum, langs de Beverwijkerstraatweg worden onveilig bomen gekapt. Gelijk met het verwijderen van onveilige bomen langs de Beverwijkerstraatweg tussen de rotonde in Castricum en ingang Berkenbos wordt een meer natuurlijke boszoom aangelegd. Hiermee voorkomt PWN onnodige risico's voor weggebruikers. Beeldbepalende bomen komen door de werkzaamheden vrij te staan en krijgen de ruimte die ze nodig hebben voor de ontwikkeling van een fraaie kroon. De nieuwe en meer open boszoom is bij uitstek geschikt om het fijnstof dat vrijkomt vanaf de weg op te vangen en dient als bescherming naar het achterliggende duingebied. De werkzaamheden hebben geen grote gevolgen voor het bosbeeld vanaf de weg.

Meer weten over de werkzaamheden? Kijk dan op pwn.nl/werkenaandeduinen