• Veel belangstelling, ook van de pers voor de uitleg van het grafietrapport door het RIVM.

    Siem Weterings

RIVM: nuanceert gevaar grafietrapport

WIJK AAN ZEE Wederom een volle Moriaan woensdagavond bij de presentatie door Provincie en het RIVM van het rapport over de grafietregens in Wijk aan Zee e.o. De opkomst uit deze omgeving viel tegen, wat Beverwijkers (10), wat Velsenaren (15) en iemand uit Castricum. De Heemskerkers geloven het allemaal wel of zat iedereen achter de tv om de rechtstreekse uitzending te volgen? De Provincie heeft duidelijk wat meer geld te spenderen, hadden we 2 weken geleden bij Tata Steel alleen speculaasjes en Jan Hagel, nu waren er heerlijke, vers gebakken gevulde koeken van Ruud, cola en jus d'orange. Dit laatste had duidelijk te maken met de uitleg van het RIVM over het grafiet.

Maar allereerst legde gedeputeerde Tekin uit dat het niet zijn schuld was dat hij er op 6 juni, 2 dagen na het bekendmaken van een tussenrapport over de grafietneerslag, niet bij de Tata Steel avond was. Het was niet zoals burgemeester Martijn Smit toen zei, dat hij een belangrijke afspraak had waar hij niet onderuit kon. Wel nee, hij was gewoon thuis omdat het RIVM die avond niet kon, en hij de vragen toch niet kon beantwoorden, zo legde de gedeputeerde uit. Maar waarom ook het RIVM er toen niet was, bleef in het midden.

Vervolgens nam Joke Herremans van het RIVM het woord en gaf toelichting op dit tussenrapport. Zij hebben onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico's van het grafiet dat met enige regelmaat in Wijk aan Zee neerdwarrelt. Echter, alleen de grafietregen van 29 maart is onderzocht. Elf dagen daarvoor hebben ze acht plaatsen schoongemaakt en meteen na de neerslag zijn er veegmonsters genomen. Mocht er iemand in die tussentijd geBBQ't hebben in de buurt van zo'n meetpunt, dan kan dat wel eens invloed gehad hebben. Er is alleen onderzoek gedaan naar huidcontact en het inslikken dan deze stoffen, niet naar het inademen.

En eigenlijk viel de uitkomst erg mee. Er waren wel zeer zorgwekkende stoffen gevonden zoals, lood, vanadium en mangaan, maar het RIVM noemde de uitkomst ongewenst en niet fijn. Zelfs de uitspraak van Tekin die zei dat de uitkomst er niet om loog, werd duidelijk door het RIVM genuanceerd. Conclusie: herhaalde blootstelling gedurende 3 jaar kan gezondheidsrisico's opleveren. Kan.

Herremans vergeleek de uitkomst met een stoplicht. Groen is goed, Rood is stoppen, maar dit onderzoek is Oranje, totaal geen gevaarlijke situatie. Er waren teveel onzekerheden bij dit onderzoek. Slechts één 'grafietbui', een milde volgens sommige bewoners, 11 dagen tussen schoonmaken en de grafietregen en te weinig informatie in hun database om uitspraken te doen over mangaan en vanadium.

Hoe nu verder? Het RIVM rond het rapport af en zal dit in de derde week van juli aan gedeputeerde Tekin aanbieden met een advies of het nuttig is om een vervolgonderzoek te doen. Tekin gaat eerst een maand op vakantie, daar is hij hard aan toe zoals hij zelf zei, en daarna gaat hij alles bestuderen en komt waarschijnlijk pas in september met zijn besluit. Meer Provinciaal geld investeren in een vervolgonderzoek, als dit nut heeft volgens het RIVM, of het verdwijnt wederom in een la. Het valt allemaal wel mee.

De pers moest trouwens na de uitleg van het rapport de zaal verlaten. Ook het aparte zaaltje voor vragen van ouders met (jonge) kinderen was verboden gebied. Een aantal bewoners wilde niet dat we erbij waren als zij persoonlijke vragen gingen stellen aan het RIVM en de GGD. De eenheid in het dorp is er op het moment niet meer. Sommige zijn bang om hun mening te laten horen.

Toen ik net de Moriaan verliet liep ik tegen gedeputeerde Tekin op die buiten een sigaret stond te roken. Ik denk zomaar dat hij het allemaal wel vindt meevallen met die verontreinigde lucht in Wijk aan Zee.

Siem.Weterings@gmail.com