• Hans Blomvliet

'Roadmap Tata Steel ontoereikend'

IJMUIDEN Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is niet onder de indruk van de door Tata Steel voorgestelde maatregelen om overlast voor omwonenden binnen tien jaar op te lossen. Tata Steel presenteerde de maatregelen in de Roadmap 2030.

De besturen van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen stellen het belang van een gezonde leefomgeving en de zorgen van de omwonenden voorop. De provincie geeft, ook namens de gemeente, in een brief naar Tata Steel aan dat de reacties van inwoners op de presentatie van de Roadmap 2030 en de bijeenkomst over het RIVM rapport in hebben aangetoond dat veel inwoners bezorgd zijn over de mogelijke gezondheidseffecten van alle bronnen op het Tata Steel-complex.

NIET TOEREIKEND GS:"Tata Steel heeft met de Roadmap 2030 een naar eigen zeggen allesomvattend en gefaseerd plan gepresenteerd om de bestaande hinder en overlast weg te nemen. Wij waarderen de presentatie van een breed pallet aan voorgenomen maatregelen, maar dat is wat ons betreft nog niet toereikend. Op een aantal punten vinden wij het plan teleurstellend."

GS vindt dat de Roadmap te weinig inzicht geeft in hoe er minder emissies tot stand gaan komen. "Het plan bevat geen termijnstelling en er ontbreekt ook een investeringsparagraaf. De maatregelen in het plan omvatten een periode van twaalf jaar, maar hiermee wordt de zorg van de besturen en de omwonenden niet weggenomen. Voor het wegnemen van de bestaande stofoverlast kondigt de Roadmap 2030 een onderzoek aan naar mogelijke maatregelen met een doorlooptijd van 12 tot 24 maanden. Dat is in onze ogen onvoldoende om de bestaande stofoverlast weg te nemen."

STOFOVERLAST De provincie wijst Tata Steel op het belang van het nakomen van toezeggingen als het gaat om de overkapping van de converterslak en aanpak stofoverlast. "De Roadmap 2030 richt zich vooral op het wegnemen van hinder, maar ons inziens zou een aanvullend breder milieuplan beter invulling geven aan de behoefte die zowel in de omgeving als bij ons bestuur bestaat."
De gemeenten en GS geven in hun brief aan dat ze graag met Tata Steel in gesprek blijven over verdere uitwerking en uitvoering van plannen en ze graag suggesties doen.