• De kieplorrie lag decennialang verborgen onder het zand.

    Willem Moojen

Ruim 95 jaar verborgen

VELSEN-NOORD Bij de aanleg van de nieuwe zeesluis stuitte men op een bijzonder item. Het bleek een kieplorrie uit circa 1925 waarin toentertijd zand werd vervoerd bij de aanleg van de Noordersluis, die nu nog volop in gebruik is. Ook een stukje originele rails is veilig gesteld.

Willem Moojen

In 1921 werd besloten tot de bouw van de 400 meter lange, 50 meter brede en 15 meter drempeldiepe zeesluis omdat het scheepvaartverkeer veel sneller toenam dan men had gedacht en de schepen steeds groter.
STOOMTIJD De bouwmethode- en werkzaamheden in die jaren is niet meer vergelijkbaar met nu. Veel werk werd gewoon nog gedaan met mankracht met behulp van eenvoudige stoomkranen, stoomgraafmachines, stoomheimachines en stoomtreintjes. Het beton werd op ingenieuze wijze leeggestort in een giettoren d.m.v een kabelbaan, waaraan bakken met beton hingen. Op deze wijze werden sluiswanden en deurkassen gemaakt. Het eerste schip wat door de Noordersluis voer was een stoomsleper met een bak in januari 1929.
WILHELMINA De officiële opening door koningin Wilhelmina was op 29 april 1930 vanaf de brug van het passagiersschip Johan van Oldenbarnevelt die drie dagen eerder was opgeleverd aan de Stoomvaart Maatschappij Nederland, zodat genodigden en het toegestroomde publiek zich ook kon vergapen aan dit nieuwe majestueuze passagiersschip, dat zou gaan varen op Nederlands-Indië. De bouwkosten van de Noordersluis, die jarenlang de grootste ter wereld zou zijn, bedroegen 20 miljoen gulden, bij het ontwerpen was gerekend op 13 miljoen.