Start bouw uitbreiding Heliomare in Heemskerk

HEEMSKERK Op woensdag 8 mei start BUKO Huisvesting met het plaatsen van de uitbreiding van Heliomare op De Velst in Heemskerk. Het gebouw zal met tien lokalen ruimte geven aan ruim 100 leerlingen van het voortgezet onderwijs van Heliomare. Na de zomervakantie wordt het gebouw in gebruik genomen.

Waarom uitbreiding?

Bij de planning van de nieuwbouw van Heliomare in Heemskerk was de verwachting dat op het moment van de opening minder kinderen een beroep zouden doen op het onderwijs en de ondersteuning van Heliomare. Al bij de aanloop naar de opening in 2017 bleek echter, dat er meer kinderen gebaat zijn bij een plek bij Heliomare. Een deel van hen (100 leerlingen) kreeg daarom nog onderwijs in Wijk aan Zee. In het bestemmingsplan van De Velst was voorzien in de mogelijkheid van uitbreiding op het terrein van Heliomare. Met deze uitbreiding bundelt Heliomare alle onderwijsactiviteiten in de regio in Heemskerk.

Bijzondere samenwerking

Door gezamenlijke inspanningen van Scheybeeck, het moederbedrijf van BUKO, en Heliomare kan de onderwijslocatie gerealiseerd worden. Het gebouw is semi-permanent en betreft losse units die met elkaar worden verbonden tot een geheel. De units worden van 8 t/m 10 mei geplaatst. Vervolgens begint de afbouw tot aan de oplevering medio juli. Architect Marlies Rohmer heeft advies gegeven over de uitstraling van het gebouw, zodat het past in de gebiedsvisie van De Velst.