• Half april werden al de bomen en struiken gekapt op het voormalige stuk terrein van Tata Steel, nu van TenneT.

    Hans Blomvliet

Strijd tegen brom transformatorstation sterker

WIJK AAN ZEE Dorpsraad Wijk aan Zee verstevigt de strijd tegen de bouw van het geplande transformatorstation van TenneT en gaat bij het ministerie in beroep.

BAN DE BROM Als de bouw door gaat krijgt het dorp er een nieuwe vorm van overlast bij, een lage doordringende bromtoon, bovenop alle andere overlast aan geur, stof (grafiet), lucht die er al jaren zijn, en al maar toe lijken te nemen. De Dorpsraad voelt zich gesterkt door het brede verzet dat er in het dorp leeft, getuige de lokale petitie ´Ban de brom´ die online al bijna tweeduizend keer is getekend.

OMWEG De Dorpsraad gaf al eerder de bedenkingen door aan ´Den Haag´ over het plan van TenneT voor het trafostation, dat de stroom uit nieuwe windturbineparken op zee op land in het elektriciteitsnet moet brengen. Maar in Wijk aan Zee worden de antwoorden en aanpassingen zeker niet als voldoende gezien. Zo kondigde TenneT wel maatregelen aan om het overlast gevende geluid in te perken, maar die maken dan weer geen onderdeel uit van de vergunningaanvraag.

ELDERS IN BEVERWIJK En eigenlijk zou het hele plan een stap terug moeten in de procedure, naar een hernieuwd onderzoek naar de juiste locatie. En dan dus nìet rond Wijk aan Zee, maar bij voorbeeld de locatie Kagerweg in Beverwijk. Volgens de Dorpsraad is het argument dat dat geen juiste locatie is onjuist. De nabijheid van de Stelling van Amsterdam hoeft geen obstakel te zijn.