• Uitgeest en Castricum heeft te maken met ernstige slaapverstoring.

    De Kennemer

Tegen meer nachtvluchten

IJMOND Negen gemeenten in deze regio zijn tegen het plan om het maximum aantal nachtvluchten op Schiphol voorlopig te verhogen naar 32.000, in ieder geval totdat hinder beperkende maatregelen ook ten goede komen aan deze regio.

De verhoging staat haaks op de nadrukkelijke wens van de regio om juist de hinder van nachtvluchten te verminderen. De gemeenten, waaronder Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen herkennen het belang van economische groei van Schiphol, maar vinden het belangrijk dat de hinder, als gevolg van de groei, gelijkmatig wordt verdeeld. Om aandacht te vragen voor de regionale problematiek en om met aanbevelingen te kunnen komen, voerden de negen een verkenning uit naar de impact van nachtvluchten.

In ´13 is als compensatiemaatregel overeengekomen om het aantal nachtvluchten terug te brengen van 32.000 naar 29.000. Schiphol kon niet voldoen aan de afspraak dat er na 20.30 uur op de Polderbaan aangevlogen wordt in glijvlucht. Sinds ´15 is dit maximum tijdelijk verhoogd naar 32.000. Het Ministerie heeft nu de intentie dat aantal vast te leggen zodat er wettelijke basis is het te handhaven.

Binnen deze regio wordt de overlast vooral ´s nachts ervaren. Nachtvluchten zorgen voor matige tot ernstige slaapverstoring en daarmee voor verslechtering van de gezondheid, aldus de negen. Onderzoeken van o.a. GGD Kennemerland onderschrijven dit. Daaruit komt naar voren dat in o.a. Uitgeest en Castricum bewoners te maken hebben met hoge percentages ernstige slaapverstoring; Uitgeest; 12%, Castricum 12%. Ook in de overige gemeenten wordt, hoewel minder, hinder ervaren van vliegverkeer in de nacht. Hinder die, zo blijkt uit GGD-onderzoeken, hoger is dan op grond van eerdere berekeningen, uitgevoerd door het Rijk, wordt aangenomen.

Om de hinder te verminderen, zetten de negen in op strikte naleving van het beleid van vaste aanvliegroutes met daarbij gunstige randvoorwaarden voor de aankomend vliegverkeer om een glijvlucht goed te kunnen uitvoeren. Uit de verkenning blijkt dat veel nachtvluchten niet mainportgebonden zijn en daarom economisch van minder belang. De regio roept daarom op tot enerzijds een evaluatie en zonodig herberekening van het aantal ernstig slaapverstoorden en anderzijds een maatschappelijke kosten-batenanalyse, waarin kosten als gevolg van slaapverstoring (zowel ernstig als matig) en daarmee gezondheidsproblemen worden afgezet tegen baten.