• pr

Velsen-Noord kan drukte aan

VELSEN-NOORD De ingrijpende, volledige, afsluiting van de route over de sluizen voor al het verkeer, per april door Rijkswaterstaat, heeft geen grote gevolgen voor Velsen-Noord. De wegen kunnen het extra verkeer door de wijk van en naar de pont, de alternatieve route, aan.

Dat concludeert Rijkswaterstaat zelf in een onderzoek naar de eerste drie maanden van de afsluiting. Die was plots ineens nodig omdat de uitdijende bouwactiviteiten aan de nieuwe sluis gevaar voor bouwers en verkeer ging opleveren. Tegen de afspraak in, werd de route over de sluizen door RWS geblokkeerd.

Uit het onderzoek blijkt nu dat het aantal auto´s op de pont en het aantal fietsers is toegenomen, onder meer ten opzichte van het gemiddelde van vorig jaar.

Maar het staat niet honderd procent vast dat die toename ook direct komt door de sluiting van de sluisroute. Het kan ook komen door weersomstandigheden of dat het verkeer gewoon toeneemt. Hoe dan ook, het Velsense college accepteert het onderzoek van RWS, maar blijft vinden dat RWS gewoon meer moet doen om alternatieven te bieden en vertragingen, zon 15 minuten, te voorkomen. Men vindt dat RWS eigenlijk wat te weinig doet en er zich wat makkelijk van af maakt. In september is er weer overleg met RWS.