• Dije Uitgeest in de bedding van de Oer-IJ.

    LIA

Verhaal Oer-IJ overdragen

De landschappelijke kwaliteiten en waarden van het buitengebied zijn zeer bijzonder en gevarieerd, legt Lia Vriend, bestuurslid van Stichting Oer-IJ uit. " 'Van Zee tot Meer' heb je een zestal verschillende landschapstypes: zee met strand, duinen, binnenduinrand, strandwallen en strandvlaktes, veenpolders en het Alkmaardermeer. Met in de Castricummerpolder het mondingsgebied van een verdwenen Rijntak, dat Oer-IJ wordt genoemd." Stichting Oer-IJ is is een bewonersinitiatief van betrokken burgers die zich belangeloos inzetten voor het meer op de kaart zetten van het landschap in de driehoek Alkmaar, Velsen, Zaanstad. Lia, zelf geograaf, al vijftien jaar actief met de Noord-Hollandse Landschappen en een van de initiatiefnemers van de Castricumse Landschapsdagen en samen met onder anderen Jos Teeuwisse initiatiefnemer van Stichting Oer-IJ. De stichting zag in 2014 het levenslicht. In januari 2015 werd in Castricum het provinciaal archeologisch centrum Huis van Hilde geopend. Er is inmiddels een nauwe samenwerking tussen beide organisaties ontstaan. Het bestuur van de stichting heeft drie hoofddoelen. "We willen het verhaal van het Oer-IJ ontsluiten, tot leven brengen en overdragen. De ontwikkeling en dynamiek van het Noord-Hollandse kustlandschap is een boeiende geschiedenis die verteld mag worden. Daarnaast willen we het Oer-IJ inzetten als integrerend en bindend gebiedsconcept voor ondernemers in het landschap en toerisme in de regio. Het derde doel is inspireren, bijdragen en sturen aan de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van het landschap op basis van het gebiedsconcept van het Oer-IJ. Door bij de aanleg van nieuwe woon- en werkgebieden, de aanleg van wegen, waterprojecten, etc. rekening te houden met de unieke eigenschappen en kenmerken het Oer-IJ landschap, kunnen niet alleen betere plannen worden gemaakt, maar kunnen kansen worden benut om het landschap van het Oer-IJ te versterken." De stichting Oer-IJ is steeds meer een gesprekspartner geworden van de overheid, zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau. "Zoals in onze doelstellingen te lezen is, is de stichting niet alleen recreatief bezig, maar probeert de stichting het verhaal bij de overheid tussen de oren te krijgen, zodat bij ruimtelijke ordeningsplannen de kwaliteit en het karakteristieke van het gebied wordt meegenomen en zo mogelijk wordt versterkt." Stichting Oer-IJ werkt met een groeiend aantal instanties en organisaties samen, waaronder provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en waterbedrijf PWN, maar ook zijn er samenwerkingsovereenkomsten met onder meer Mooi Noord-Holland, Stichting Oneindig Noord-Holland, en De Holland Route. In de gemeenten Castricum, Heiloo, Beverwijk, Haarlemmerliede&Spaarnwoude, Heemskerk, Uitgeest, Velsen en Zaanstad heeft de stichting een contactambtenaar. De stichting biedt ook het Oer-IJ academie. "Deze academie verzorgt allerlei educatieve activiteiten, zoals lezingen, cursussen voor gidsen, nascholing van onderwijzend personeel en ontwikkelen van lesmateriaal voor basisscholen en middelbaar onderwijs." In 2016 is gestart met basiscursussen Oer-IJ gids. "In het najaar van 2017 is ook een gidsenbasiscursus uitgevoerd in het IJmond-gebied. Ook hier was de belangstelling zo groot dat in het voorjaar 2018 nog een cursus georganiseerd gaat worden in dat gebied." Aanmelden voor deze cursus kan via www.oerij.eu. BOEKJE Stichting Oer-IJ heeft in samenwerking met Abel-life ook een boekje 'Op zoek naar het Oer-IJ' laten maken, dat in combinatie met een app op de mobiele telefoon kan worden gebruikt om twee nieuwe fietsroutes door het gebied te rijden. Er is een noordelijke en een zuidelijke route. "Onderweg krijgen de fietsers veel extra informatie over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ. Het fietsroutes zijn ook los te koop. Het is de bedoeling dat er meerdere van dit soort routes zullen komen." Wie nieuwsgierig is naar het Oer-IJ kan met een gids op excursie door het gebied gaan. Dat kan vanaf 1 april elke woensdagmiddag op de fiets en zondagmiddag met een wandeling. Vertrekpunt is Huis van Hilde in Castricum. Lia: "Daarnaast bieden we diverse mogelijkheden om deze Oer-IJ excursie uit te breiden met bijvoorbeeld een rondleiding in Huis van Hilde."