Vierde hockeyveld komt er

BEVERWIJK De gemeente gaat serieus aan de slag met de aanleg van het vierde hockeyveld nu de gemeenteraad zich unaniem achter de aanvraag heeft geschaard. Daarmee kwam dinsdag de 19e een einde aan een lang proces waarin zowel de gemeente, omwonenden en andere stakeholders zijn betrokken. De fractie van Gemeentebelangen diende een amendement in dat raadsbreed gedragen werd om landgoed Adrichem verder uit te werken. Ook in de eerdere raadscommissie van 7 december 2017 bleek voor die opdracht aan het college veel draagvlak te zijn. Zaken zoals kosten, dekking en fasering dienen zo helder mogelijk te worden gebracht zodat bij de Voorjaarsnota 2018 de raad tot definitieve besluitvorming kan overgaan. Het betrekken van Beverwijkers bij het plan heeft een centrale rol gespeeld. "Felle discussies en stevige woorden; hoe goed is het dat er nu dan ook een toekomstplan ligt", zei Ferraro, doelend op het traject en de gesprekken tussen alle belanghebbenden. Hij benadrukte nogmaals blij te zijn met het voorliggende resultaat. Ook D66 gaf aan tevreden te zijn. Namens D66 zei Weel: "zicht op de fasering is belangrijk en draagt bij aan de financiële haalbaarheid van het plan. Zo gaat de nieuwe raad, straks goed voorzien van informatie, verder aan de slag." Zowel het raadsvoorstel en amendement werden met algemene stemmen aangenomen.

Het college heeft ook een besluit genomen over de definitieve opstelling van de weekmarkt op de Breestraat. De kramen komen in een lint langs de rijbaan. In november en december werd al geëxperimenteerd met die nieuwe opstelling. Aanleiding hiervoor waren de vele positieve reacties op de tijdelijke opstelling van de markt voor de Beverhof. Zowel bezoekers als kooplieden vonden de markt aantrekkelijker en gezelliger dan voorheen. De gemeente heeft dit signaal opgepikt en gezocht naar mogelijkheden die sfeer en beleving terug te laten komen in de nieuw ingerichte Breestraat.