Vijf beste ideeën voor St. Joseph worden verder uitgewerkt

HEEMSKERK Maar liefst vijftien plannen zijn er aangemeld voor de verkoop van het gebouw St. Joseph aan de Kerklaan 1 in Heemskerk.

Het St. Joseph gebouw staat op de hoek van de Kerklaan en de Raadhuisstraat in de dorpskern van Heemskerk. Het maakt deel uit van een groter complex waar voorheen de verpleeginrichting St. Joseph was gevestigd. De verkoop heeft enkel betrekking op het hoofdgebouw.

Op donderdag 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verkoopvoorwaarden van het St. Joseph gebouw aan de Kerklaan 1. Bij de verkoop van het monumentale gebouw aan de Kerklaan was een van de voorwaarden dat het pand toegevoegde waarde moet opleveren voor Heemskerk als geheel. Geïnteresseerden hadden tot 11 mei de mogelijkheid om zich aan te melden als gegadigde. Het St. Joseph gebouw staat op de hoek van de Kerklaan en de Raadhuisstraat in de dorpskern van Heemskerk. Het maakt deel uit van een groter complex waar voorheen de verpleeginrichting St. Joseph was gevestigd. De verkoop heeft enkel betrekking op het hoofdgebouw.

De beoordelingscommissie heeft inmiddels de vijf beste plannen geselecteerd. Deze vijf inschrijvers zijn inmiddels geïnformeerd en zij mogen hun plan voor het St. Joseph verder uitwerken. Dit plan moet worden voorzien van een sluitende businesscase. De verwachting is dat in oktober 2018 een voorgenomen gunning kan worden gegeven.

Het St. Joseph is een bijzonder gebouw in Heemskerk dat voor veel inwoners een emotionele waarde heeft. Het gebouw is in 1940 in gebruik genomen als verpleeginrichting en later vergroot met een kraamzorgafdeling. Afgelopen jaren was het een plek voor muziekonderwijs en andere culturele activiteiten. Het gebouw kwam eerder dit jaar (grotendeels) leeg te staan, het Cultuurhuis verhuisde naar een nieuw onderkomen. De gemeente Heemskerk zelf geen bestemming meer heeft voor het pand, maar wil wel dat het gebouw duurzaam in stand wordt gehouden en dat een nieuwe bestemming een toegevoegde waarde oplevert voor Heemskerk als geheel. Daarom wordt het pand onder voorwaarden verkocht. De plannen moeten voldoen aan minimumeisen op prijs en kwaliteit. Uiteindelijk wordt de verkoop gegund aan de partij met het beste plan.