• Pixabay.com

Vragen over afsluiting Alkmaarseweg: 'Geen goed voorbeeld burgerparticipatie'

BEVERWIJK De partijen PvdA, Vrij, Samen Beverwijk, Democraten Beverwijk en Gemeente Belangen hebben vragen gesteld over de proef met het afsluiten van de Alkmaarseweg Noord.

De genoemde partijen maken zich zorgen over het gebrek aan democratische legitimiteit van de proef en vinden dat er slecht naar de inwoners geluisterd is.

"De bewoners waren zeer verdeeld, de gemeenteraad is nog nooit over het onderwerp geconsulteerd en dan wordt er nu door het college eigenstandig besloten tot deze ingrijpende proef," aldus Jaqueline Dorenbos namens de partijen. "Wij vinden dit geen goed voorbeeld over hoe er met burgerparticipatie en het democratisch gekozen gemeentebestuur wordt omgegaan. Wij verzoeken het college dan ook de proef uit te stellen, tot er verder overleg met bewoners en gemeenteraad en andere stakeholders heeft plaatsgevonden. Dit zou dus ook nog kunnen leiden tot afstel."

De PvdA, Vrij, Samen Beverwijk, Democraten Beverwijk en Gemeente Belangen zijn verbaasd over het besluit van het college om de Alkmaarseweg Noord voor vier maanden af te sluiten.

GEEN MEERDERHEID "De enquêtes, ingevuld door bewoners en omwonenden hebben namelijk geen duidelijkheid gebracht. Er blijkt geen meerderheid te vinden voor 1 van de varianten: de aanvullende snelheidsremmende maatregelen of een afsluiting doorgaand verkeer per auto." Het verbaast de partijen daarom dat het college heeft besloten toch voor afsluiting te gaan. De fracties willen weten waarom het college niet in overleg is getreden met bewoners en omwonenden alvorens deze knoop door te hakken.

"En waarom is het college niet bij de gemeenteraad te raden gegaan over de volgende stap? Een raad, waarvan meerdere partijen in het verleden al hebben aangegeven hier over mee te willen praten, omdat het een historische route betreft, die door veel weggebruikers genomen wordt waardoor er ook duidelijk een algemeen belang meespeelt."

De partijen horen ook graag van het college hoe en waar de metingen tijdens de proef zullen plaatsvinden. Ze zijn bang dat de Alkmaarsestraat misschien wel veiliger wordt door de proef, maar dat de zijstraten van de Alkmaarseweg onveiliger worden. Ze willen dan ook weten of er van bij de elf meetpunten ook locaties in de zijstraten zitten.