• Serge Ferraro voor het stadhuis van Beverwijk; zijn favoriete werkplek "hier kan ik veel voor de inwoners betekenen."

    Hans Wagemaker

VVD eensgezind verder

BEVERWIJK In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. de achtergrond en motivatie van de VVD lijstrekker Serge Ferraro.

Hans Wagemaker

Hij is de huidige fractievoorzitter en lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Hij is actief als jurist en ondernemer en heeft ruime bestuurlijke en leidinggevende ervaring in het bedrijfsleven, is 45 jaar, geboren in Alkmaar heeft een Italiaanse achtergrond en woont na wat omzwervingen in Noord-Holland vanaf zijn 4e in de IJmond waarvan 27 jaar in Beverwijk. "Ik wordt daarom ook wel Parmezaanse kaaskop genoemd. De politiek is mij gaan interesseren toen ik niet meer begreep waarom de regels en besluitvorming zo ingewikkeld moesten zijn; hier wilde ik wat aan gaan doen." De afgelopen jaren zijn nog al wat strubbelingen voorgekomen in de VVD fractie, op een zeker moment zaten er twee VVD fracties in de gemeenteraad en prominenten als Frans Koster en Puck Witte hebben de partij verlaten. Volgens Ferraro is de eenheid binnen de partij weer hersteld en hebben de leden een duidelijke keuze gemaakt. "De nieuwe koers van de afgelopen jaren wordt doorgezet, wat betekent: een zeer diverse lijst van kandidaten met veel nieuwe gezichten. Een mengeling van jong en oud, man en vrouw, met ervaring, kennis en kunde op alle vlakken. De indruk bestaat vaak dat de VVD een partij is voor alleen ondernemers, maar dat is een misverstand. Wij zijn een partij vrijheid voorstaat, maar ook een sociaal vangnet wil behouden voor mensen die echt niet meer kunnen werken of door omstandigheden in de problemen zijn gekomen."

NIET PRATEN, MAAR DOEN De nieuw te vormen fractie wil investeren in de toekomst, niet alleen plannen maken maar ook werkelijk doen. "Zo hebben wij plannen om de grens overschrijdende voorzieningen meer richting het stationsgebied te vestigen vooral om de grotere parkeergelegenheid en het openbaar vervoer netwerk. Op de opengevallen plekken kunnen we dan woningen bouwen die nu en in de toekomst hard nodig zijn om onze jongere generatie te behouden voor de gemeente." Ferraro geeft aan ook de regelgeving te willen vereenvoudigen om initiatieven van inwoners te vergemakkelijken. "Door de vele vaak onbegrijpelijke en lange procedures worden veel plannen al in de kiem gesmoord." De nieuwe burgemeester, Martijn Smit, wordt door de VVD kort na zijn benoeming al als positief beoordeeld door zijn openheid en uitspraken over het meer verbinden van de politiek met de inwoners, maar blijft kritisch worden gevolgd. Volgens Ferraro zou de burgemeester ook meer bevoegdheden moeten krijgen onder meer op gebied van veiligheid.

SAMEN IN DE IJMOND De VVD is voorstander van meer samenwerking binnen de IJmond- gemeenten. Ferraro: ''Sinds 1 januari 2017 is mede om die reden een VVD-IJmond gevormd. Op de eerste plaats zetten wij ons in voor Beverwijk, maar waar een kleinere gemeente de middelen niet heeft kunnen in een samenwerkingsverband wel zaken gerealiseerd worden. Mocht blijken dat een fusie nog meer voordelen biedt dan zijn wij daar voorstander van, maar uiteraard wel met behoud van de eigen identiteit van de deelnemende gemeenten." De VVD wil na de verkiezingen weer in het gemeentebestuur. "In die positie zijn meer plannen van de VVD te realiseren. Alles in het algemeen belang van stad en dorp. Het wethouderschap is niet een doel op zich voor mijzelf, maar mocht zich de mogelijkheid voor doen met de juiste portefeuille dan ben ik beschikbaar."