• In de nieuwe coalitie van weer vier partijen is de PvdA verdwenen en de VVD gekomen; dus met GroenLinks; CDA en D66.

    Hans Blomvliet

Wantrouwen naar de nieuwe coalitie

BEVERWIJK Het vertrouwen in de nieuwe coalitie is ver te zoeken na de eerste vergadering belegd door VVD voorman en coalitieleider Serge Ferraro.

Hans Wagemaker

SNELLE ONDERHANDELINGEN Het lijkt er op dat de nieuwe coalitie de komende 4 jaar tegen de oppositie hard gaat optreden. Ferraro noemde in zijn openingsspeech het gevolgde proces van onderhandelen vernieuwende politiek. De VVD komt uit de oppositie en wilde eerst informeel overleg met alle partijen. "Ik informeerde bij de partijen of er nog pijnpunten zijn uit het verleden." Uit dit overleg kwam volgens Ferraro ook naar voren dat de meeste partijen een nieuwe coalitie met VVD, GroenLinks, D66, en CDA aangevuld met hun eigen partij het meest logische vonden, gezien de verkiezingsuitslag. Volgens Ferraro staat de beoogde coalitie open voor meningen van elke partij in de raad.

HARDE OPPOSITIE Het gevolgde proces werd door alle oppositiepartijen, uitgezonderd GemeenteBelangen, niet geloofwaardig gevonden. Met name de snelheid, de zogenaamde achterkamertjespolitiek en afserveren van mensen (Cecilia van Weel - CDA en Jacqueline Dorenbos - PvdA) die volgens de beoogde coalitie niet geschikt waren voor het nieuwe college worden afgerekend op het verleden. Iedereen heeft in de afgelopen dagen kunnen lezen dat achter de rug om van deze lijsttrekkers naar andere kandidaat wethouders is gezocht. Er vielen harde woorden. Dorenbos: "De Onderhandelaars willen een stabiel college, maar moeten hiervoor de nieuwe lokale partijen ook in de onderhandelingen betrekken." Zij noemde de gevolgde strategie verdeel en heers politiek van VVD en GroenLinks en merkte op dat het CDA niet moet zwichten voor chantage en alsnog de oppositie in kan gaan. Karel Hazeveld (Democraten Beverwijk) noemde het een valse start van de onderhandelingen. "Wij stellen voor het hele proces opnieuw te beginnen." Ali Bal (Samen Beverwijk) wil dat open en eerlijk een nieuw college wordt gevormd. "De VVD heeft de afgelopen 4 jaar bol gestaan van schandalen en beschuldigt anderen hier nu van." Hij vraagt zich af: "schaamt het CDA zich niet? Zelfs GroenLinks en D66 zijn hier in meegegaan. Het toch al lage vertrouwen van de kiezer in Beverwijk neemt hierdoor nog verder af." Kelly Uiterwijk van VRIJ!Beverwijk heeft nu al geen vertrouwen meer in Ferraro en zeker niet als kandidaat wethouder: "De poppetjes waren voor de onderhandelingen al ingevuld en een kandidaat van het CDA met de meeste stemmen was al buitenspel gezet. Het ergste is dat Ferraro in eerste instantie alle beschuldigingen heeft ontkend." Zij vind dat vertrouwen in het nieuwe college nu al is geschaad. GemeenteBelangen had als enige oppositiepartij vertrouwen in het proces. Bilars: "Wij wachten het programma af en willen constructief meedenken."

ONDERHANDELINGEN GAAN DOOR In zijn antwoord gaf Ferraro Dorenbos een compliment voor haar excuses voor het toenmalig gevoerde beleid ten aanzien van het welbekende pakket leningen van de gemeente. "Ik waardeer het dat nu alsnog sorry is gezegd." De indruk dat er alleen naar poppetjes is gekeken bij de gesprekken is niet waar. "Op hoofdlijnen is wel naar alle programma's gekeken en wij kwamen tot de conclusie dat er geen belemmeringen bestaan voor een nieuwe coalitie tussen de vier partijen." Tijdens de verdere onderhandelingen staat hij open voor een open dialoog met de raad en vraagt hij de onderhandelaars uit te dagen: "kietel ons maar, wij gaan naar iedereen luisteren." Verder zei hij nog dat het niet de bedoeling is geweest om dingen te verzwijgen, maar zoals hij tijdens de beëdiging van de nieuwe raad al zei, wilde hij de feestelijke stemming op die avond niet bederven. "Achteraf is dit niet zo handig geweest en willen we in de toekomst meer in de openbaarheid brengen." Hij besluit met de woorden dat dit een ander proces is dan anders, maar dat zij met een prachtig college programma komen.