• Jan-Paul van der Meij

Wijk aan Zee scheurt in tweeën

WIJK AAN ZEE Eind vorig jaar riep heel Wijk aan Zee Tata Steel en Harsco op het matje om uitleg te geven over de vele grafietoverlast waar onze kustplaats regelmatig door werd getroffen. In een bomvolle Moriaan ging Tata directeur Hans van den Berg met de billen bloot en trok het boetekleed aan. Ook de provincie, GGD, RIVM en omgevingsdienst kregen veel kritische vragen over deze grof stoffige regens die regelmatig uit de lucht vielen. Bewoners waren vooral ongerust over hun gezondheid.

GRAFIET Hoe zat het ook al weer? Harsco de verantwoordelijke voor deze smeerboel had het proces veranderd om de rotten eieren geur tegen te gaan. Dit bleek inderdaad het geval, maar elk voordeel heb ze nadeel. Bij deze nieuwe procedure ontstond er grafiet bij het schrapen van de slakpannen. Bij verkeerde wind kwam dit regelmatig in Wijk aan Zee terecht, ook al omdat het terrein van Harsco erg dicht bij het kustdorp ligt. Tata beloofde die avond beterschap en hierna werden bewoners in ieder geval beter en op tijd geïnformeerd als er wat fout ging.

START Begin dit jaar kondigde Tata aan de oplossing voor dit grafiet probleem gevonden te hebben. Er wordt een hal gebouwd waarbinnen het proces plaats vindt en daardoor zal het over zijn met deze grafiettroep. Echter dat gaat zo maar niet. Er dienden diverse vergunningen aangevraagd te worden en dat kost nu eenmaal tijd in dit land van wetjes en regeltjes. Waarom niet meteen zonder dit beginnen met de bouw, de goedkeuring komt toch wel. Menig kustbewoner snapte niet waarom het allemaal toch zo lang moest duren. Afijn, begin mei was de vergunning er eindelijk en Tata Steel nodigde diverse bewoners uit om bij de start hiervan aanwezig te zijn. Namens Wijk aan Zee staken Stofmelder.nl en de Dorpsraad de eerste schep in de grond. Mirjam Rosen en Linda Valent van deze Dorpsraad zeiden in NH Nieuws heel blij te zijn met de bouwstart van deze hal. Weinig kritiek was er te horen van de aanwezige bewoners en iedereen wacht op april 2010 wanneer de hal klaar is.

CIJFERS Tevens werd op deze dag de uitslag bekend gemaakt van de enquête waaraan zo'n 200 bewoners hadden meegedaan. Enkele resultaten: 95% ervaart stofhinder, 65% geurhinder en 39% geluidhinder. Tevreden over de klachtafhandeling door Tata Steel is 45%, 22% zelfs zeer tevreden. Gemiddeld geven de Wijk aan Zeeërs een 5,8 voor het aanpakken van de overlast. Een derde geeft een 7 of hoger. Tata Steel begrijpt dat de tijden veranderd zijn en dat het samen moet werken met zijn omgeving om een gezond klimaat in de hele IJmond te waarborgen.

BLIJ Eind goed, al goed? Helaas niet. Waar Wijk aan Zee vroeger om bekend stond; iedereen kent iedereen, dorpen uit heel Europa werden gastvrij ontvangen en onderdak geboden, prachtige feesten werden gegeven waar heel het dorp aanwezig was, trots op het jaarlijkse, wereldberoemde Schaak/Chess Toernooi, de onthulling van Zee van Staal door Koningin Beatrix, enz. begint nu de saamhorigheid barsten te vertonen. De oorspronkelijke bewoners en ondernemers, de meesten wonen hier al hun hele leven, zijn blij met de oplossing voor de grafietoverlast. Blij dat er eindelijk een positief bericht is over hun dorp na maanden van bijna alleen maar negatief nieuws. Ze snappen dat Tata geen ijzer met handen kan breken en tonen zich een goede buur. Zo hoort het ook, iemand met gezond verstand snapt dat een fabriek die hier al meer dan 100 jaar staat, niet van de ene op de andere dag alle milieu problemen kan oplossen. Tata geeft 6 juni in de Moriaan uitleg over wat ze in de komende 10 jaar gaan doen om overlast zoveel mogelijk tegen te gaan.

SLIM? Naast de 'autochtone' bewoners zijn er de laatste jaren ook wat mensen van buitenaf op het prachtige kustdorp afgekomen. Terecht, het is een leukere plek om te wonen dan in de drukke binnenstad van Amsterdam, zeker als je opgroeiende kinderen hebt. Nadat ze hier een huis hadden gekocht bleek er opeens een staalfabriek naast te zitten. Zoiets als naast Schiphol gaan wonen en dan klagen dat er een vliegtuig over je huis gaat. Onder de noemer ´Stichting IJmondig´ hebben een paar bewoners en een aantal sympathisanten bezwaar aangetekend tegen de bouw van de grafiethal. Ze hebben de provincie vier weken de tijd gegeven om in te grijpen. Zo niet, dan stappen ze naar de rechter. Waarom? De fabriek stil leggen? Ze hebben een advocatenkantoor ingehuurd om hen hierbij te helpen. Ach ja, als je een advocaat maar betaalt dan kan je hem/haar overal voor krijgen. Fundraising en crowdfunding moet dit mogelijk maken.

VAAG Wie zijn die mondige IJmonders eigenlijk? De enige naam die op hun website staat is die van de oprichtster en zij heeft het over sympathisanten. "Mensen met behoorlijk wat kennis en ervaring inzake milieu, milieurecht en -wetgeving, gezondheidszorg, ondernemerschap, circulaire economie en duurzaamheid." Maar wie zijn dat? Wees transparant en noem deze specialisten bij naam en woonplaats. Zijn dit allemaal mensen die uit principe geen (benzine) auto rijden, nooit met het vliegtuig gaan en alle afval netjes scheiden? Trouwens, het laatste nieuws op hun website is alweer van ruim 2 maanden geleden. Ook de huisfotograaf heeft het zeker te druk met, verscholen in de duinen, Tata Steel en Harsco in de gaten te houden, er staat geen foto op de website.

VERHUIS Dat er dingen niet kloppen en gecorrigeerd dienen te worden is prima. Natuurlijk wil iedereen een schone toekomst. Milieuregels moeten nageleefd worden. Tata Steel is zich dit terdege bewust. Het kan niet meer zoals vroeger. Als er dan een hal gebouwd gaat worden tegen grafietoverlast en het grootste gedeelte van de bewoners van Wijk aan Zee vindt dat een goede oplossing, echter een handjevol 'buren' wil dat door middel van de rechter tegenhouden, dan ben je verkeerd bezig. Wacht nu eerst eens 6 juni en april 2020 af, en kijk dan verder. Ga eens in gesprek met Wijk aan Zeeërs die hier al hun hele leven wonen of verhuis naar Drenthe.


Siem.Weterings@gmail.com